Šport a olympizmus
2 min. čítania

MOV prijal Strategický rámec pre ľudské práva

Foto
MOV

Výkonný výbor Medzinárodného olympijského výboru (MOV) schválil Strategický rámec pre ľudské práva, ktorý obsahuje aj ustanovenia o presadzovaní najlepších postupov pri výbere budúcich hostiteľov olympijských hier.

V 50-stranovom dokumente sa podrobne uvádzajú spôsoby, akými MOV plánuje využiť tento rámec na formovanie svojich pracovných postupov, postupov pri organizácii olympijských hier, pri činnosti olympijského hnutia a na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv v rámci príslušných kompetencií.

„Všetky zložky olympijského hnutia musia v rámci svojich kompetencií rešpektovať medzinárodne uznávané ľudské práva,“ uvádza sa v dokumente.

Schválenie Strategického rámca vychádza z odporúčaní Agendy 2020+5. Už pred vyše dvoma rokmi schválil MOV odporúčania pre stratégiu v oblasti ľudských práv, medzi jej autormi bol aj bývalý vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zeid Ra'ad Al-Hussein. MOV medzitým zriadil oddelenie pre ľudské práva a vydal dokument s názvom „Rámec pre spravodlivosť, začlenenie a nediskrimináciu na základe rodovej identity a rodových odchýlok.“

Základom Strategického rámca je päť oblastí záujmu - rovnosť a nediskriminácia, bezpečnosť a blahobyt, dostupnosť zdrojov obživy, právo na názor a súkromie.

V každej z týchto oblastí bude MOV postupovať v súlade so zásadami Organizácie Spojených národov. MOV stanovil aj šestnásť cieľov, ktoré chce naplniť do konca roku 2024. Patrí medzi nich aj zmena Olympijskej charty a aktualizácia Základných univerzálnych zásad dobrej správy vecí verejných. Do konca tohto roka chce organizácia vytvoriť poradný výbor pre ľudské práva.

Uchádzači o usporiadanie olympijských hier budú v budúcnosti odpovedať aj na súbor otázok o ľudských právach. Tento postup použili prvýkrát už pri pridelení OH 2032 pre Brisbane.

Tagy
p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV