Šport a olympizmus
Lausanne
6 min. čítania

MOV schválil reformnú stratégiu Agenda 2020+5 s 15 odporúčaniami

(sou, TASR)
Foto
MOV

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok na záver svojho trojdňového virtuálneho zasadnutia schválil stratégiu na nadchádzajúce obdobie. Reformný dokument s názvom Agenda 2020+5 obsahuje súbor pätnástich odporúčaní. Delegáti ho prijali jednomyseľne.

Pred prezentáciou jednotlivých odporúčaní a diskusie o nich prezident MOV Thomas Bach prezentoval päť kľúčových trendov obdobia po koronakríze, na ktoré odporúčania reflektujú. O trendoch aj odporúčaniach informujeme nižšie. Po prezentácii každého z 15 odporúčaní poverenými členmi MOV nasledovala živá diskusia.

Olympijská Agenda 2020+5 nadväzuje na predchádzajúcu olympijskú Agendu 2020, ktorá sa realizovala počas šiestich rokov od začiatku roka 2015. Na 137. zasadnutí MOV bola už v stredu jednomyseľne schválená záverečná správa o plnení jej 40 odporúčaní, z ktorých sa podarilo naplniť okolo 90 percent.

Teraz prijaté odporúčania v rámci Agendy 2020+5 majú MOV čo najlepšie pripraviť na post-covidovú éru a budú usmerňovať jeho činnosť v najbližších piatich rokoch. Pätnásť odporúčaní bolo vypracovaných v rámci inkluzívneho procesu spolupráce. Sú založené na kľúčových trendoch, ktoré boli identifikované ako pravdepodobne rozhodujúce vo svete po koronakríze. Sú to tiež oblasti, v ktorých šport a hodnoty olympizmu môže zohrávať kľúčovú úlohu pri premene výziev na príležitosti.

Prezident MOV Thomas Bach v úvode debát vysvetlil: „Kríza spôsobená koronavírusom zmenila náš svet zásadným spôsobom. Svet už nikdy nebude taký, ako predtým. Aj keď konečne prekonáme zdravotnú krízu, budeme čeliť ďalekosiahlym sociálnym, finančným, hospodárskym a politickým dôsledkom. Ako lídri olympijského hnutia sa musíme pripraviť na tento nový svet. Aby sme mohli formovať našu budúcnosť, potrebujeme víziu, ako bude tento nový svet vyzerať. Olympijská Agenda 2020+5 ako naša vízia budúcnosti olympijského hnutia rieši tieto zastrešujúce trendy. Cieľom je vybudovať ešte väčšiu solidaritu, využiť pozitívny potenciál digitalizácie, byť vplyvným subjektom na dosiahnutie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, posilniť dôveryhodnosť voličov olympijského hnutia a spojiť sily s inými organizáciami založenými na hodnotách alebo účeloch."

Prezident MOV Thomas Bach v úvodnom slove prezentoval päť identifikovaných trendov, na ktoré reflektujú jednotlivé odporúčania: solidaritu, digitalizáciu, udržateľnosť, dôveryhodnosť plus hospodárska a finančná odolnosť. Z jeho slov vyberáme.

Solidarita

Globálna solidarita je spochybnená v čase, keď je to najviac potrebné, zatiaľ čo jednota a mier sú ohrozené z dôvodu rastúcej sociálnej, politickej a hospodárskej polarizácie; úzke vlastné záujmy získavajú na sile nad solidaritou, spoločnými hodnotami a spoločnými pravidlami. Výsledkom je viac konfrontácie a politizácie všetkých aspektov života. Solidarita však spočíva v srdci všetkého, čo olympijské hnutie znamená. Svetoví lídri zastúpení samitom G20 a inštitúcie ako OSN zároveň uznali, že svet prekoná súčasné výzvy len tým, že bude solidárne stáť spolu. Pre olympijské hnutie to predstavuje príležitosť, aby sa spojilo s týmito podobne zmýšľajúcimi vedúcimi predstaviteľmi a inštitúciami a prispelo prostredníctvom športu k lepšiemu a inkluzívnejšiemu svetu prostredníctvom solidarity.

Digitalizácia

Digitalizácia v poslednom čase exponenciálne narástla. Tento nový digitálny svet prichádza s veľkým potenciálom a zároveň s veľkými rizikami. Ak sa tieto zmeny budú riadiť zodpovedne, mohlo by to viesť k novej ére prosperity, prepojenosti a spolupráce. Ak nie, mohlo by to zhoršiť existujúce sociálne, hospodárske a technologické rozdiely. Je to príležitosť pre olympijské hnutie využiť svoj veľký pozitívny potenciál. Digitalizácia ponúka MOV príležitosť osloviť ľudí priamejšie, spolupracovať s mladými ľuďmi a presadzovať olympijské hodnoty. Zároveň MOV naša základná hodnota solidarity bude viesť k tomu, aby sa zaoberal segmentom svetovej populácie, ktorá je stále digitálne nedostatočne obsluhovaná.

Udržateľnosť

Udržateľnosť, ktorá bola už jedným z kľúčových pilierov olympijskej Agendy 2020, musí naďalej sprevádzať všetky činnosti MOV a olympijského hnutia. V tejto súvislosti poskytujú jasné usmernenia ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Pokiaľ ide o budúcnosť, olympijské hnutie sa teraz musí chopiť príležitosti plniť svoju zodpovednosť a zabezpečiť, aby šport naďalej plnil svoj potenciál ako dôležitý prostriedok, umožňujúci dosiahnutie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Dôveryhodnosť

Ďalším z kľúčových pilierov olympijskej Agendy 2020 naďalej rezonuje potreba dôveryhodnosti. V posledných rokoch sme boli svedkami rastúceho narušenia dôvery vo vlády, sociálne inštitúcie, podniky a organizácie, ako je MOV, trendu, ktorý ešte viac zhoršil nedostatok otvorenej diskusie a nárast reakcií, ktoré posilňujú predsudky. V tomto má MOV príležitosť aj zodpovednosť. Hoci MOV urobil významné pokroky v oblasti dôveryhodnosti, musí naďalej pokračovať v tomto trende a rozšíriť rozsah úspechov, pokiaľ ide o integritu, transparentnosť a správne riadenie, na súčasti olympijského hnutia. Príležitosť na to ponúka univerzálny dosah, vďaka ktorému šport a olympijské hry môžu budovať mosty a prehlbovať porozumenie medzi ľuďmi a kultúrami.

Hospodárska a finančná odolnosť

Na záver, aj keď svet konečne prekoná súčasnú zdravotnú krízu, bude potrebné riešiť ďalekosiahle sociálne, finančné, hospodárske a politické dôsledky. Dlhy, ktoré dnes vznikli v súvislosti s financovaním programov obnovy, sa budú musieť splatiť zajtra. Nemožno tým zaťažovať budúce generácie. Budovanie hospodárskej a finančnej odolnosti bude preto nevyhnutné pre krajiny a podniky na celom svete. Táto nová odolnosť však bude musieť byť účelná. Prostredníctvom olympijských hodnôt a príspevku k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja k tomu MOV môže prispieť. Spojením síl s podobnými účelmi orientovanými spoločnosťami môže prispieť k maximalizácii nie zisku, ale hodnoty pre spoločnosť ako takú.

Pätnásť odporúčaní MOV pre olympijské hnutie:

- Posilniť jedinečnosť a univerzálnosť olympijských hier.

- Podporovať udržateľné olympijské hry.

- Posilniť práva a povinnosti športovcov.

- Naďalej priťahovať najlepších športovcov.

- Ďalej posilňovať bezpečný šport a ochranu čistých športovcov.

- Zlepšiť a propagovať cestu k olympijským hrám.

- Koordinovať harmonizáciu športového kalendára.

- Rozvíjať digitálnu interakciu s ľuďmi.

- Podporovať rozvoj virtuálnych športov a ďalej spolupracovať s komunitami videohier.

- Posilniť úlohu športu ako dôležitého faktora umožňujúceho napĺňať ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

- Posilniť podporu utečencov a obyvateľstva postihnutého vysídľovaním.

- Osloviť mimoolympijskú komunitu.

- Naďalej byť príkladom pre korporácie.

- Posilniť olympijské hnutie prostredníctvom dobrej správy verejných vecí.

- Inovovať modely generovania príjmov.

Juniorský olympijský tím 2024
2 percent nadacia

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV