Šport a olympizmus
5 min. čítania

Valné zhromaždenie OSN uznalo zjednocujúci a zmierovací charakter športových podujatí

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
MOV

Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach privítal prijatie novej rezolúcie valného zhromaždenia OSN v New Yorku, v ktorej sa uznáva, že veľké medzinárodné športové podujatia by sa mali organizovať v duchu mieru a mal by sa  rešpektovať zjednocujúci a zmierovací charakter takýchto podujatí. Rezolúcia VZ OSN potvrdzuje tiež neoceniteľný prínos olympijského a paralympijského hnutia pri vytváraní športu ako jedinečného prostriedku na podporu mieru a rozvoja.

Rezolúcia bola prijatá konsenzom počas 77. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Rezolúcia má názov „Šport ako prostriedok trvalo udržateľného rozvoja“ a podporuje zastrešujúce poslanie olympijských a paralympijských hier, ktoré majú byť zjednocujúcou silou, spájajúcou svet v mierovej súťaži bez akejkoľvek diskriminácie.

Olympijské a paralympijské hry majú spájať svet v mierovom súťažení

„Prijatím tejto rezolúcie valné zhromaždenie OSN zároveň podporuje zastrešujúce poslanie olympijských a paralympijských hier, ktoré majú byť zjednocujúcou silou, spájajúcou celý svet v mierovom súťažení bez akejkoľvek diskriminácie,“ povedal prezident MOV.

Rezolúcia podporuje nezávislosť a autonómiu športu, ako aj poslanie Medzinárodného olympijského výboru pri vedení olympijského hnutia. Potvrdzuje neoceniteľný prínos olympijského a paralympijského hnutia pri vytváraní športu ako jedinečného prostriedku na podporu mieru a rozvoja, najmä prostredníctvom ideálu olympijského prímeria. Uznáva Olympijskú chartu a fakt, že šport má silu meniť vnímanie, predsudky a správanie, ako aj inšpirovať ľudí, rúcať rasové a politické bariéry, bojovať proti diskriminácii a zmierňovať konflikty.

„MOV je veľmi vďačný, že táto rezolúcia výslovne zdôrazňuje, že medzinárodné športové podujatia by sa mali organizovať v duchu mieru, bez akejkoľvek diskriminácie, a najmä, že by sa mal rešpektovať zjednocujúci a zmierovací charakter týchto podujatí. Toto zjednocujúce poslanie môžeme splniť len vtedy, ak olympijské a paralympijské hry budú stáť nad všetkými politickými, kultúrnymi a inými rozdielmi. To je možné len vtedy, ak budú olympijské hry politicky neutrálne a nestanú sa nástrojom na dosiahnutie politických cieľov. Preto s najvyšším uznaním vítame jednoznačnú podporu členských štátov OSN politickej neutralite MOV a autonómii športu, ktorá je vyjadrená v rezolúcii,“ pokračoval Thomas Bach.

Rezolúcia VZ OSN prichádza na pozadí stratégie Olympism365

Rezolúcia povzbudzuje všetky príslušné zainteresované strany, aby zdôrazňovali a podporovali využívanie športu ako prostriedku na podporu trvalo udržateľného rozvoja a na uľahčenie sociálneho začlenenia, predchádzania konfliktom a budovania mieru. Opätovne potvrdzuje a uznáva rastúci prínos športu k realizácii rozvoja a mieru.

MOV má od roku 2009 štatút stáleho pozorovateľa na valnom zhromaždení OSN, ktoré už uznalo aj neoceniteľný prínos olympijského a paralympijského hnutia pri vytváraní športu ako jedinečného prostriedku na podporu mieru a rozvoja.

Terajšia rezolúcia prichádza na pozadí stratégie MOV Olympism365, ktorá bola výslovne navrhnutá s cieľom posilniť úlohu športu ako dôležitého prostriedku na dosiahnutie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

MOV v posledných týždňoch zaviedol niekoľko nových iniciatív, ktorých cieľom je naplniť ambície stanovené v stratégii Olympism365 a pomôcť pri dosahovaní cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Zasadnutiu predsedal predseda VZ OSN Csaba Kőrösi, ktorý vo svojom úvodnom príhovore povedal: „Ak chceme dosiahnuť zmenu, zmeniť svet, musíme do našej práce zapojiť šport a športovcov. Tam, kde politika a ideológia môžu rozdeľovať, vyvolávať nevraživosť a oddeľovanie, šport spája ľudí v mierovej súťaži. Má schopnosť rúcať rasové a iné bariéry, bojovať proti diskriminácii a zmierňovať konflikty. Šport je platformou na boj proti niektorým z najvážnejších nebezpečenstiev, ktorým dnešný svet čelí. Vyzývam všetky členské štáty, aby zachovali zjednocujúceho ducha športu a olympijského hnutia. Pre svet je oveľa sľubnejšie, ak národy súťažia na športoviskách než na bojiskách. To prvé nás robí ušľachtilejšími a silnejšími, to druhé za sebou zanecháva smrť a ničenie. Áno, žijeme v nestálom svete s hlbokými rozpormi. Podľa môjho názoru by však šport a jeho organizácie mali zostať inkluzívne. Nemali by sme zabúdať, že je oveľa žiaducejšie ukončiť ozbrojené konflikty než prerušiť spoluprácu. Šport je pre mnohých z nás pevným spoločným základom, ale je aj o pevnej vôli a vytrvalosti.“

Svetoví lídri podporujú politickú neutralitu športu

Na nedávnom samite lídrov krajín G20 vyjadril svoju podporu politickej neutralite športu aj predseda skupiny G20, indonézsky prezident Joko Widodo, ktorý zároveň zdôraznil zjednocujúcu silu olympijských a paralympijských hier. Podporu vyjadril aj Emmanuel Macron, prezident Francúzska, ktoré bude hostiteľom budúcich olympijských a paralympijských hier: „Šport by sa nemal politizovať. Neviem, v akom kontexte sa budú konať olympijské hry, ktoré budeme organizovať vo Francúzsku v roku 2024, na geopolitickej úrovni. Ale tieto veľké podujatia majú umožniť športovcom zo všetkých krajín, niekedy aj z krajín vo vojnovom stave, aby žili svojím športom. Taktiež nájsť prostredníctvom športu spôsoby diskusie tam, kde sa ľudia už nemôžu medzi sebou rozprávať - myslím si, že by sa to malo zachovať,“ povedal Macron.

Juniorský olympijský tím 2024
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV