Šport a olympizmus
Bratislava
2 min. čítania

Slovenský olympijský a športový výbor sa stal členom ENGSO

Foto
ENGSO

Na štvrtkovom online valnom zhromaždení združenia Európskych mimovládnych športových organizácií (ENGSO) bol za člena ENGSO ako zástupca slovenských mimovládnych športových organizácií prijatý Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).

SOŠV sa stal členom ENGSO ako strešná organizácia slovenského športu. V dôsledku svojej transformácie, ku ktorej došlo v decembri 2018, SOŠV v tomto roku od medzičasom zaniknuvšej Konfederácie športových zväzov SR prevzal jej celkovú agendu a nadviazal aj na jej doterajšie členstvo v ENGSO. KŠZ SR bola členom ENGSO už od roku 1995.

Členskú základňu ENGSO tvorí 37 národných športových konfederácií, národných olympijských a paralympijských výborov a ďalších športových organizácií z 33 európskych krajín. ENGSO vďaka tomu predstavuje silný hlas organizovaného športu v Európe. Na čele ENGSO je prezident Stefan Bergh, riaditeľkou úradu organizácie je Marrie Denittonová.

SOŠV využije svoje členstvo pri napĺňaní svojho poslania všestranne prispievať k rozvoju športu v Slovenskej republike a v Európe. Riaditeľka medzinárodného oddelenia SOŠV Petra Gantnerová bude pôsobiť v poradnom orgáne ENGSO v záležitostiach, týkajúcich sa Európskej únie.

Tagy

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia