Šport a olympizmus
4 min. čítania

Vyhlásenie MOV o solidarite s Ukrajinou, sankciách voči Rusku a Bielorusku a postavení športovcov z týchto krajín

Olympijská vlajka.

Výkonný výbor Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa v stredu stretol, aby posúdil jednomyseľné závery Olympijského samitu (9. decembra 2022), na ktorom sa stretli vedúci predstavitelia všetkých zainteresovaných skupín olympijského hnutia a Medzinárodného paralympijského výboru (MPV). Po tomto samite sa 17. a 19. januára 2023 uskutočnili konzultačné hovory s členmi MOV, zástupcami športovcov, medzinárodnými federáciami a národnými olympijskými výbormi.

Diskutovalo sa o sankciách voči Rusku a Bielorusku, o solidarite olympijského hnutia s ukrajinskými športovcami a ukrajinskou olympijskou komunitou a o možnom prístupe športovcov s ruským alebo bieloruským pasom na športové súťaže.

Bez podujatí v Rusku a Bielorusku a solidarita s Ukrajinou

Zástupcovia športového sveta sa jednomyseľne zhodli, že v Rusku alebo v Bielorusku sa nesmie konať žiadne medzinárodné podujatie. Na žiadnom športovom podujatí sa nesmie vyvesiť vlajka, hymna, farby ani žiadne iné identifikačné znaky týchto dvoch krajín. Na podujatia zároveň nesmie byť pozvaný a ani akreditovaný žiaden ruský alebo bieloruský vládny či štátny úradník.

Športový svet chce pokračovať v plnom a neochvejnom záväzku solidarity s ukrajinskými športovcami a ukrajinskou olympijskou komunitou a ešte ho posilniť, aby sa na olympijských hrách v Paríži 2024 a zimných olympijských hrách v Miláne Cortine 2026 zúčastnil silný tím z tejto krajiny.

„Povzbudzujeme všetky medzinárodné federácie, národné olympijské výbory a organizátorov športových podujatí, aby vyvinuli všetko možné úsilie na uľahčenie tréningu, prípravy a účasti ukrajinských športovcov na medzinárodných športových podujatiach,“ uvádza v stanovisku MOV.

Žiadnemu športovcovi by sa nemalo brániť v súťaži len preto, že má cestovný pas

„Pokiaľ ide o jednotlivých športovcov s ruským alebo bieloruským pasom, prevažná väčšina účastníkov každej z konzultačných výziev podporila silnú oddanosť zjednocujúcemu poslaniu olympijského hnutia, žiadajúc a povzbudzujúc ho, aby toto zjednocujúce poslanie plnilo, najmä v týchto časoch rozdelenia, konfrontácie a vojny,“ hovorí sa v stanovisku MOV.

Športové autority vyzvali na rešpektovanie práv všetkých športovcov na zaobchádzanie bez akejkoľvek diskriminácie v súlade s Olympijskou chartou. Vlády nesmú podľa nich rozhodovať o tom, ktorí športovci sa môžu zúčastniť na súťaži a ktorí nie.

„Žiadnemu športovcovi by sa nemalo brániť v súťaži len preto, že má cestovný pas. Mala by sa preto ďalej skúmať možnosť účasti športovcov na súťažiach za prísnych podmienok,“ uvádza MOV.

Športovci z Ruska a Bieloruska, ak majú povolenie pre štart by nemohli reprezentovať svoje krajiny alebo organizácie zo svojich krajín, ale súťažili by ako neutrálni športovci. Nastupovať na zápasy a súťaže už môžu pod neutrálnou vlajkou vo viacerých individuálnych športoch a hrajú bez štátnej príslušnosti v profesionálnych ligách v Európe, Kanade či USA. Zároveň títo športovci musia plne rešpektovať Olympijskú chartu.

„Súťažiť by mohli len tí, ktorí nekonali proti mierovému poslaniu MOV tým, že by aktívne podporovali vojnu na Ukrajine, plne dodržiavajú Svetový antidopingový kódex a všetky príslušné antidopingové pravidlá a predpisy. U všetkých prihlásených športovcov sa musia vykonať individuálne kontroly. V prípade, že niektorý športovec nedodrží kritériá oprávnenosti alebo nedodrží prísne podmienky účasti, ako je uvedené vyššie, medzinárodné federácie a/alebo príslušný organizátor športového podujatia by ho mal okamžite vylúčiť zo súťaže, pozastaviť mu účasť na ďalších súťažiach a oznámiť incident MOV, aby zvážil ďalšie opatrenia a sankcie,“ píše sa vo vyhlásení MOV.

Ruskí a bieloruskí športovci by sa mohli zúčastniť už aj v tomto roku za splnenia podmienok na súťažiach v Ázii. Otvorila by sa im cesta na olympijské hry, kde by však museli štartovať ako nezávislí športovci. Ázijské krajiny už deklarovali ochotu prijať športovcov z Ruska a Bieloruska na svojich podujatiach.

MOV ponúka zainteresovaným stranám príklad z roku 1992. Na Juhosláviu vtedy uvalila sankcie pre občiansku vojnu Organizácia Spojených národov. Športovci z tejto krajiny sa na OH v Barcelone zúčastnili ako nezávislí.

Tagy
p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia