Strieborné kruhy SOŠV

Strieborné kruhy SOŠV udeľuje SOŠV držiteľom strieborných medailí na OH a
ZOH.