Základné informácie

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) je športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru v Slovenskej republike realizovaný na školách, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je to celoročný dobrovoľný projekt, ktorý sa primárne realizuje na základných školách a osemročných gymnáziách počas školského roka aj na hodinách telesnej výchovy.

"Nezáleží na veľkosti školy. Zapojiť sa môže malá škola, 
ako aj veľká škola so stovkami žiakov"

Hlavným cieľom projektu je všestranný rozvoj pohybových schopností žiakov na školách. Či už sú to deti, ktoré pravidelne športujú, alebo deti, ktoré nešportujú vo voľnom čase vôbec. Vďaka projektu bude možné utvoriť si komplexný obraz o pohybových schopnostiach mladej populácie, ako aj porovnať pohybové schopnosti mládeže na Slovensku so zahraničím.

"Nie je dôležité, či máte športovo nadaných žiakov.
Aj u menej šikovných detí je dôležité, aby sa zapojili a zábavnou
formou zlepšovali svoju športovú odolnosť"

Namerané hodnoty z jednotlivých disciplín učitelia vkladajú do informačného systému Odznaku všestrannosti. IS je postavený na rovnakej platforme, ako systém testovania žiakov realizovaný MŠVVaŠ SR, čo uľahčí učiteľom zvládnuť zadávanie jednotlivých výsledkov a spoločne vytvoriť unikátnu databázu výkonov žiakov.

"Motivujte deti k všestrannému pohybovému rozvoju
pomocou Odznakov všestrannosti, ktoré môžu získať"

OLOV v školskom roku 2019/2020

V pilotnom ročníku v školskom roku 2019/2020 boli oslovené všetky školy na Slovensku (1 594 škôl s takmer 50 000 žiakov) s triedami 11-12-ročných žiakov. Do projektu OLOV sa plnohodnotne zapojilo štyridsať škôl zo všetkých ôsmich krajov Slovenska. Nebyť celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 a uzatvorenia základných škôl na celé tri mesiace, počet zapojených škôl by bol výrazne vyšší. Pôvodne sa do projektu prihlásilo 62 škôl. Z týchto škôl sa spolu zapojilo 1828 žiakov (949 chlapcov a 879 dievčat). Z nich sa odznak všestrannosti podarilo získať 493 žiakom vo veku 11 a 12 rokov, čo je 27 percent testovaných. Zlatý odznak si vybojovalo 53, strieborný 141 a bronzový 299 žiakov.

OLOV v školskom roku 2020/2021

Postupné uvoľňovanie protipandemických opatrení v druhom polroku školského roka 2020/2021 umožnilo nadviazať na pilotný ročník. Vďaka aktivite 152 škôl sa do projektu OLOV podarilo zapojiť 3700 žiakov vo veku 11 a 12 rokov. Z tohto počtu absolvovalo všetkých šesť disciplín 2797 žiakov (1419 dievčat a 1378 chlapcov) zo 124 škôl. Celkovo boli udelené odznaky 713 účastníkom (369 dievčatám a 344 chlapcom), čo predstavuje 25,5 %. Zlaté odznaky získalo 99 účastníkov (47 dievčat a 52 chlapcov), čo predstavuje 3,5 %. Strieborné odznaky získalo 199 účastníkov (105 dievčat a 94 chlapcov), čo predstavuje 7,1 %. Bronzové odznaky získalo 415 účastníkov (217 dievčat a 198 chlapcov), čo predstavuje 14,8 %.

Porovnávaním sa detí medzi sebou s možnosťou získania odznakov rôznych úrovní (bronzový, strieborný, zlatý) využívame ich prirodzenú súťaživosť. Podľa dosiahnutých úrovni odznakov ich motivujeme k ďalšiemu rozvoju všestrannosti.

od

Projekt je rozdelený na dve nezávislé časti:

- súťaž jednotlivcov

- postupová súťaž družstiev, škôl

Vyhodnotené budú všetky subjekty zapojené do projektu Odznak všestrannosti - žiaci, učitelia, školy, okresy, kraje a olympijské kluby, olympionici. Všetky údaje a vyhodnotenia budú prístupné na tejto stránke. Vyhodnotené budú školy podľa počtu zapojených žiakov, jednotlivci v základnej a postupovej časti, držitelia odznakov všetkých úrovní.

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri