CELOSLOVENSKÉ, REPUBLIKOVÉ FINÁLE

Termín realizácie: 29. 9. - 30. 9. 2021

Účasť jednotlivých družstiev v celoslovenskom finále je podmienená splnením kritérií postupu z krajských kôl. Organizácia celoslovenského finále vo vybranom meste je kompletne v réžii SOŠV (ubytovanie, strava, doprava). Všetci účastníci získavajú zaujímavý štartový balíček a diplom. Najúspešnejšie družstvá budú ocenené medailami, diplomami a vecnými cenami. V budúcnosti SOŠV bude usilovať v spolupráci s ČOV o spoločné česko-slovenské finále.

V celoslovenskom finále sa zúčastní najlepšie družstvo/škola z každého kraja (8 družstiev) a 30 najlepších žiakov v súťaži jednotlivcov (15 dievčat a 15 chlapcov).

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri