CELOSLOVENSKÉ, REPUBLIKOVÉ FINÁLE

Termín realizácie: Máj 2021

Účasť jednotlivých družstiev v celoslovenskom republikovom finále je podmienená splnením kritérií postupu z krajských finálových kôl. Organizácia celoslovenského finále vo vybranom meste je kompletne v réžii SOŠV (ubytovanie, strava, doprava). Všetci účastníci získavajú zaujímavý štartový balíček a diplom. Najúspešnejšie družstvá budú ocenené medailami, diplomami a vecnými cenami. V budúcnosti SOŠV bude usilovať v spolupráci s ČOV o spoločné česko-slovenské finále.

V celoslovenskom, republikovom finále sa zúčastní najlepšie víťazné družstvo škola z krajského finále podľa vyhodnotených súčtov bodov každého člena družstva. Spolu 64 žiakov v súťaži družstiev a 30 žiakov v súťaži jednotlivcov.

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri