Spolupráca s rodičmi, klubmi a zväzmi

Na hodnotenie žiaka a pridelenie diplomu je potrebné absolvovať všetky disciplíny. Na diplome bude uvedený percentil, ktorý stanoví poradie žiaka v skupine všetkých testovaných žiakov v danom ročníku.

Pre rodičov je to dôležitá informácia o úrovni pohybových schopností svojich detí.

  • Každý žiak získa účastnícky diplom. 
  • Analýza nemá za cieľ nájsť len šikovných športovcov, ale ukázať všetkým rodičom reálny obraz pohybových schopností ich detí a odporučiť ich športovým zväzom a športovým klubom v okolí bydliska.  
  • Včasná identifikácia zaostávania v niektorej oblasti môže pomôcť predchádzať zdravotným rizikám v neskoršom veku.
diplom
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV