Dozorná rada

Predseda
Ján MIŽÚR
Ján MIŽÚR
na rokovaniach VV SOŠV sa zúčastňuje s poradným hlasom
Členovia
Ján KARŠŇÁK
Ján KARŠŇÁK
Boris ČAVAJDA
Boris ČAVAJDA
Richard VARGA
Richard VARGA
za komisiu športovcov SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV