Výkonný výbor

Prezident
Anton SIEKEL
Anton SIEKEL
Prezident SOŠV
Viceprezidenti
Peter KORČOK
Peter KORČOK
viceprezident SOŠV
Zdenko KRÍŽ
Zdenko KRÍŽ
viceprezident SOŠV
Martin KOHÚT
Martin KOHÚT
viceprezident SOŠV
Členovia
Monika ŠIŠKOVÁ
Monika ŠIŠKOVÁ
Jozef JURÁŠEK
Jozef JURÁŠEK
Matej TÓTH
Matej TÓTH
člen ex officio
Daniel LÍŠKA
Daniel LÍŠKA
Robert PETRISKA
Robert PETRISKA
Marián VANDERKA
Marián VANDERKA
Ľubor HALANDA
Ľubor HALANDA
Danka BARTEKOVÁ
Danka BARTEKOVÁ
členka ex officio - členka MOV
Ďalší funkcionári s právom zúčastňovať sa na rokovaniach VV SOŠV s poradným hlasom
Jozef LIBA
Jozef LIBA
generálny sekretár SOŠV
František CHMELÁR
František CHMELÁR
čestný prezident
Poradný orgán prezidenta SOŠV
Mária MRAČNOVÁ
Mária MRAČNOVÁ
František CHMELÁR
František CHMELÁR
Vladimír MILLER
Vladimír MILLER
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri