Karol Kobulszky

Šport
Účasť
Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Štokholm 1912
Uhorsko
Atletika hod diskom 16
Štokholm 1912
Uhorsko
Atletika hod diskom obojruč 16