Mária Gáliková

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Rio de Janeiro 2016
Slovensko
Atletika 20 km chôdza 55