Milan Foľta

Šport
Účasť
Ocenenia:
Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Soul 1988
ČSSR
hádzaná muži 6