Radoslav Prešinský

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
SR
volejbal muži 5. – 8.