Stanislav Vagaský

Šport
Účasť
Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Barcelona 1992
ČSFR
Box 51 kg 1. kolo