Aj Slovenský olympijský výbor sa zapojí do aktivít v rámci Európskeho týždňa športu 2017

BRATISLAVA 7. septembra (SOV) – Európsky týždeň športu (EWOS) je tohto roku vyhlásený na termín 23. - 30. septembra, ale do jeho rámca sa započítava rozmanité športové aktivity od 1. septembra až do 15. októbra 2017. Európsky týždeň športu (ETŠ) je mladá iniciatíva Európskej komisie, ktorá odštartovala svoju históriu v roku 2015. Hlavnou témou kampane ostáva #BeActive (logo ETŠ), ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Toto podujatie prináša nové aktivity, no zároveň nadväzuje na už existujúce úspešné iniciatívy na európskej, vnútroštátnej, regionálnej či miestnej úrovni.

 

Národným koordinátorom Európskeho týždňa športu v roku 2017 je Národné športové centrum (NŠC), ktorého úlohou je koordinovať aktivity v mesiaci september s cieľom motivovať slovenskú verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach ako aj iných pohybových aktivitách a tým viesť obyvateľov k zdravému životnému štýlu. V minulom roku sa pod hlavičkou #BeActive konalo viac ako 15-tisíc podujatí v 35 krajinách Európy, na ktorých sa aktívne zúčastnilo takmer 10 miliónov obyvateľov. Na Slovensku bolo evidovaných 430 podujatí s celkovým počtom 143-tisíc účastníkov. 

 

Do Európskeho týždňa športu 2017 sa zapojí aj Slovenský olympijský výbor, ktorý v priebehu septembra bude realizovať niektoré svoje už tradičné aktivity v podobe úspešného výchovno-vzdelávacieho predstavenia pre žiakov základných škôl Dotkni sa hviezd ako aj semináru Vykročte za zdravím.

 

Kalendár aktivít SOV v rámci Európskeho týždňa športu

 

15. – 17. septembra 2017 - Celoslovenský seminár lektoriek a cvičeniek projektu Vykročte za zdravím, miesto: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

 

25. septembra 2017 - Predstavenie Dotkni sa hviezd pre žiakov ZŠ v Prešove, miesto a čas: športová hala Baštová, Okružná ul., Prešov, 9:30 – 11:00

 

14. – 16.10.2017 - Celoslovenský seminár lektoriek a cvičeniek projektu Vykročte za zdravím, miesto: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry


Charakteristika jednotlivých aktivít SOV

 

Dotkni sa hviezd - Výchovno-vzdelávacie predstavenie SOV s názvom „Dotkni sa hviezd“ je určené pre žiakov 3. - 5. ročníka základných škôl. Je to 60-minútové audiovizuálne predstavenie na tému šport a olympijské hodnoty so sprievodnými športovými aktivitami. Cieľom je predstaviť žiakom olympijské symboly a myšlienky, prezentovať im rôzne športy, umožniť im sprostredkovane zažiť skutočnú atmosféru olympijských hier, naučiť ich správaniu v duchu fair play, aj umožniť im stretnúť sa so športovými vzormi – olympionikmi.

Viac informácií nájdete na: http://www.milujemsport.olympic.sk/projekty/dotkni-sa-hviez-/o-projekte---------

 

Vykročte za zdravím - Celoslovenské semináre lektoriek a cvičeniek celoročného projektu zameraného na pravidelné cvičenie a športovanie nielen žien v seniorskom veku, určené pre zástupcov regionálnych OK a JDS. Na regionálnej úrovni pravidelne cvičí minimálne 2x do týždňa viac ako 300 cvičeniek.

Viac informácií nájdete na:

http://www.milujemsport.olympic.sk/projekty/vykrocte-za-zdravim-/o-projekte----

Autor: (SOV)

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri