Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier svet prvý raz oslávi 6. apríla, v Bratislave SOV už 4. apríla usporiada konferenciu Spoločenský význam športu

Bratislava, 31. marca 2014 (SOV) – Slovenský olympijský výbor (SOV) sa pripojil k výzve Organizácie spojených národov (OSN) a Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a v rámci prvého Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier organizuje v piatok 4. apríla národnú konferenciu pod názvom Spoločenský význam športu.


KONFERENCIA O SPOLOČENSKOM VÝZNAME ŠPORTU

Celoslovenská konferencia Spoločenský význam športu pri príležitosti Svetového dňa športu pre rozvoj a mier sa koná v piatok 4. apríla od 10. do 14. h v Aule prof. Stráňaia na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Otvorí ju prezident SOV František Chmelár, ktorý ju bude aj moderovať. Medzi rečníkmi budú predovšetkým univerzitní profesori a ďalšie významné osobnosti.

S referátmi vystúpia podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič (Šport a mierová politika), Branislav Antala z Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky FTVŠ UK (Šport a vzdelanie), predseda Slovenskej olympijskej akadémie Miroslav Bobrík (Šport a výchova), predseda kultúrnej komisie SOV Štefan Šlachta (Šport, kultúra a umenie), predseda Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva Dušan Hamar (Šport a zdravie), predseda environmentálnej komisie SOV Juraj Bobula (Šport a životné prostredie), prezident Slovenskej asociácie boxerov amatérov pôsobiaci na Ministerstve spravodlivosti SR Marek Števček (Šport, etika a právo), podpredseda Slovenskej olympijskej akadémie Ján Grexa (Šport, sociálna integrita, národná identita a medzinárodné porozumenie), zástupca spoločnosti KPMG Ľuboš Vančo (Šport, ekonomika a sociálny rozvoj), prezidentka Slovenskej lyžiarskej asociácie Janka Gantnerová (Šport a cestovný ruch) a predseda mediálnej a edičnej komisie SOV Zdenko Kríž (Šport a médiá).


CIELE MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠPORTU PRE ROZVOJ A MIER

OSN vyhlásila 6. apríl za Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier. Je to deň oslavy športu a podpory jeho sily v snahe o sociálne zmeny vo všetkých kútoch sveta. V tomto roku pôjde o jeho prvú celosvetovú oslavu.
Ciele Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier:
 • propagovať šport a fyzickú aktivitu ako univerzálny jazyk a inovatívny nástroj vzdelávania, zdravotnej a sociálnej inklúzie, trvalej udržateľnosti, rozvoja mládeže a budovania mieru;
 • propagovať kvalitnú telesnú výchovu pre všetky deti a mládež;
 • predstaviť existujúce iniciatívy olympijskej rodiny týkajúce sa športu pre sociálnu zmenu;
 • prihovárať sa u vlád za potrebu investovať do športu (infraštruktúra, telesná výchova, programy prístupu k športu pre všetkých);
 • povzbudzovať členov olympijského hnutia, aby podporovali vlády pri oslave Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier.
„Vítame aktivitu OSN a MOV, vďaka ktorej môžeme premiérovo oslavovať Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier. Uvedomujeme si, že neustálou podporou rozvoja športu, ako aj šírením a popularizovaním základných princípov a hodnôt olympizmu budujeme v našej spoločnosti návyky a motiváciu, aby sa čo najviac ľudí vydalo neľahkou, ale krásnou cestou športu, ktorá všetkých spája. Aj preto je motto Slovenského olympijského výboru ,Sme jeden tím´,“ uviedol prezident SOV František Chmelár.


SPOLOČENSKÝ VÝZNAM ŠPORTU

Šport nemôže vyriešiť všetky svetové problémy, avšak môže významne prispieť k riešeniu niektorých závažných problémov v modernej spoločnosti. Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier je výzva k akcii a významný krok vpred pri akceptovaní športu ako inovatívneho a efektívneho nástroja na dosahovanie pozitívnych spoločenských a individuálnych zmien.

Šport môže predstavovať dôležitú súčasť života každého človeka bez rozdielu veku, národnosti či pohlavia. Pomáha budovať sebaúctu a iné dôležité životné zručnosti a hodnoty aj u detí a mládeže. Mal by byť dostupný pre každého. Preto je dôležité propagovať kvalitnú telesnú výchovu pre všetky deti a mládež. Vzhľadom na rastúcu obezitu u detí a mládeže šport nadobúda v tejto cieľovej skupine ešte väčší význam.

Šport pomáha nielen v boji proti obezite, ale aj v boji s chronickým ochoreniami, a vo všeobecnosti vštepuje ľuďom zdravé návyky. Dokáže zjednocovať ľudí, propagovať kultúru mieru, budovať dôveru a môže aj pomáhať budovať mosty medzi skupinami, ktoré sú v konflikte.

Autor: SOV

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri