Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier svet prvý raz oslávi 6. apríla, v Bratislave SOV už 4. apríla usporiada konferenciu Spoločenský význam športu

Bratislava, 31. marca 2014 (SOV) – Slovenský olympijský výbor (SOV) sa pripojil k výzve Organizácie spojených národov (OSN) a Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a v rámci prvého Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier organizuje v piatok 4. apríla národnú konferenciu pod názvom Spoločenský význam športu.


KONFERENCIA O SPOLOČENSKOM VÝZNAME ŠPORTU

Celoslovenská konferencia Spoločenský význam športu pri príležitosti Svetového dňa športu pre rozvoj a mier sa koná v piatok 4. apríla od 10. do 14. h v Aule prof. Stráňaia na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Otvorí ju prezident SOV František Chmelár, ktorý ju bude aj moderovať. Medzi rečníkmi budú predovšetkým univerzitní profesori a ďalšie významné osobnosti.

S referátmi vystúpia podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič (Šport a mierová politika), Branislav Antala z Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky FTVŠ UK (Šport a vzdelanie), predseda Slovenskej olympijskej akadémie Miroslav Bobrík (Šport a výchova), predseda kultúrnej komisie SOV Štefan Šlachta (Šport, kultúra a umenie), predseda Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva Dušan Hamar (Šport a zdravie), predseda environmentálnej komisie SOV Juraj Bobula (Šport a životné prostredie), prezident Slovenskej asociácie boxerov amatérov pôsobiaci na Ministerstve spravodlivosti SR Marek Števček (Šport, etika a právo), podpredseda Slovenskej olympijskej akadémie Ján Grexa (Šport, sociálna integrita, národná identita a medzinárodné porozumenie), zástupca spoločnosti KPMG Ľuboš Vančo (Šport, ekonomika a sociálny rozvoj), prezidentka Slovenskej lyžiarskej asociácie Janka Gantnerová (Šport a cestovný ruch) a predseda mediálnej a edičnej komisie SOV Zdenko Kríž (Šport a médiá).


CIELE MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠPORTU PRE ROZVOJ A MIER

OSN vyhlásila 6. apríl za Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier. Je to deň oslavy športu a podpory jeho sily v snahe o sociálne zmeny vo všetkých kútoch sveta. V tomto roku pôjde o jeho prvú celosvetovú oslavu.
Ciele Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier:
 • propagovať šport a fyzickú aktivitu ako univerzálny jazyk a inovatívny nástroj vzdelávania, zdravotnej a sociálnej inklúzie, trvalej udržateľnosti, rozvoja mládeže a budovania mieru;
 • propagovať kvalitnú telesnú výchovu pre všetky deti a mládež;
 • predstaviť existujúce iniciatívy olympijskej rodiny týkajúce sa športu pre sociálnu zmenu;
 • prihovárať sa u vlád za potrebu investovať do športu (infraštruktúra, telesná výchova, programy prístupu k športu pre všetkých);
 • povzbudzovať členov olympijského hnutia, aby podporovali vlády pri oslave Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier.
„Vítame aktivitu OSN a MOV, vďaka ktorej môžeme premiérovo oslavovať Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier. Uvedomujeme si, že neustálou podporou rozvoja športu, ako aj šírením a popularizovaním základných princípov a hodnôt olympizmu budujeme v našej spoločnosti návyky a motiváciu, aby sa čo najviac ľudí vydalo neľahkou, ale krásnou cestou športu, ktorá všetkých spája. Aj preto je motto Slovenského olympijského výboru ,Sme jeden tím´,“ uviedol prezident SOV František Chmelár.


SPOLOČENSKÝ VÝZNAM ŠPORTU

Šport nemôže vyriešiť všetky svetové problémy, avšak môže významne prispieť k riešeniu niektorých závažných problémov v modernej spoločnosti. Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier je výzva k akcii a významný krok vpred pri akceptovaní športu ako inovatívneho a efektívneho nástroja na dosahovanie pozitívnych spoločenských a individuálnych zmien.

Šport môže predstavovať dôležitú súčasť života každého človeka bez rozdielu veku, národnosti či pohlavia. Pomáha budovať sebaúctu a iné dôležité životné zručnosti a hodnoty aj u detí a mládeže. Mal by byť dostupný pre každého. Preto je dôležité propagovať kvalitnú telesnú výchovu pre všetky deti a mládež. Vzhľadom na rastúcu obezitu u detí a mládeže šport nadobúda v tejto cieľovej skupine ešte väčší význam.

Šport pomáha nielen v boji proti obezite, ale aj v boji s chronickým ochoreniami, a vo všeobecnosti vštepuje ľuďom zdravé návyky. Dokáže zjednocovať ľudí, propagovať kultúru mieru, budovať dôveru a môže aj pomáhať budovať mosty medzi skupinami, ktoré sú v konflikte.

Autor: SOV

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri

      Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
      Viac informácií...
      Súhlasím