Šport a olympizmus
3 min. čítania

OLOV podporila ambasádorka Dominika Cibulková

Profile picture for user Krsko
Stanislav
Krško

Školské kolo Olympijského odznaku všestrannosti OLOV podporila na Spojenej škola sv. Františka z Assisi v Bratislave aj ambasádorka projektu Dominika Cibulková. Šiestakov a šiestačky na hodine telesnej výchovy povzbudzovala v štyroch testovaných disciplínach.

Projekt OLOV si už na mnohých školách našiel svoje miesto. V minulom školskom roku sa do projektu zapojilo 6015 žiakov vo veku 11 a 12 rokov (3066 chlapcov a 2949 dievčat) z 236 škôl. Najlepší zo školských kôl sa predstavili na krajských kolách, odkiaľ postupovali víťazi na celoštátne finále do Šamorína.

"Tento rok rozširujeme projekt aj o žiakov navštevujúcich šiesty až deviaty ročník základných škôl a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií. Predpokladáme, že počet zapojených účastníkov sa minimálne zdvojnásobí,“ povedal koordinátor OLOV za SOŠV Milan Špánik.

Do školského kola aktuálneho ročníka OLOV sa môžete ešte stále zapojiť

Chcem vedieť viac

Školské kolo Olympijského odznaku všestrannosti prebehlo 18. októbra aj na Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave. Pod dozorom učiteľov telesnej výchovy a niekdajšej svetovej štvorky v rebríčku ATP, Dominiky Cibulkovej, sa žiaci otestovali v nasledovných disciplínach: skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30 sekúnd, výdrž v zhybe nadhmatom a člnkový beh 10x5m.

Po zvládnutí všetkých disciplín nasledovala debata, v ktorej sa mohli žiaci Dominiky Cibulkovej spýtať na jej úspešnú športovú kariéru. Najviac ich zaujímalo, koľko mala dvojnásobná olympionička rokov, keď so športom začínala, či aké tréningy zvykla robiť v ich veku. Po diskusii nechýbala autogramiáda a spoločné fotenie.

“Atmosféra v telocvični bola skvelá. Deti do toho dali maximum. Ja som sa ich zase snažila  čo najviac povzbudzovať a hnať dopredu. Som rada, že som ambasádorkou projektu Olympijského odznaku všestrannosti. Verím, že aj vďaka tomuto projektu sa nám spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom podarí priviesť k pohybu množstvo detí a ukážeme im, že hýbať sa naozaj stojí za to,” povedala Cibulková.

Olympijský odznak všestrannosti

Cieľom projektu Olympijský odznak všestrannosti, ktorý je súčasťou systému školských športových súťaží pod hlavičkou Školský šport a jeho hlavným partnerom je ALLIANZ, je zároveň aktivácia detí k pravidelnému športovaniu, motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.

Podujatia a športovci
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia