Šport a olympizmus
5 min. čítania

Aj slávny bruselský Manneken Pis pripomínal hodnoty fair play

SOŠV

Brusel má za sebou slávnostnú inauguráciu Svetového dňa fair play, ktorý si budeme každoročne pripomínať 7. septembra. Pri tejto príležitosti sa aj najväčšia atrakcia Bruselu, bronzová soška cikajúceho Mannekena Pisa, obliekla do športového úboru s nápisom Fair play je šport. Slávnosť organizovali Medzinárodný výbor fair play (CIFP), Európske hnutie fair play (EFPM) a Panathlon International v bruselskej historickej radnici.

Ceremónia sa pre pandémiu COVID-19  síce neuskutočnila v takom rozsahu, ako bola plánovaná, no aj tak bola veľkolepá. Manneken Pis počas celého Dňa fair play upozorňoval svojich obdivovateľov na význam čestnosti v športe.

VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA CENY FAIR PLAY

Klub fair play SOŠV aj tento rok udelí pre osobnosti zo športového prostredia ceny fair play v troch hlavných kategóriách (dlhodobé pôsobenie v duchu fair play, aktívne šírenie a propagáciu myšlienok  fair  play, príkladný čin v duchu fair play). Ak máte vedomosť o niekom, kto vykonal významný skutok v duchu fair play, či poznáte osobnosť, ktorá dlhodobo presadzuje, alebo verejne propaguje myšlienky fair play, a svojím životom ich aj potvrdzuje, dajte nám vedieť.

Návrhy na ceny fair play posielajte prostredníctvom tohto dotazníka. Termín zaslania návrhov je do 30. septembra 2020.

Ďalšie informácie nájdete TU.

Na slávnosti sa zúčastnili viacerí ministri belgickej federálnej i regionálnej valónskej vlády i viacerí zahraniční hostia. Nechýbali ani poprední predstavitelia belgického športového života, v mene ktorých vyjadrili hnutiu fair play ako nositeľovi najvyšších humánnych hodnôt podporu Kim Gevaertová, členka víťaznej štafety na 4x100 m na olympijských hrách v Pekingu 2008, a bývalý majster Európy v stolnom tenise Jean-Michel Saive, účastník siedmich olympijských hier, nositeľ Diplomu fair play Medzinárodného výboru fair play za príkladné vystupovanie počas športovej kariéry.

Svetový deň fair play chce prispieť aj k plneniu programu OSN pre medzinárodné spoločenstvo v oblasti udržateľného rozvoja, najmä k cieľu 4 (Kvalitné vzdelávanie) a k cieľu 17 (Partnerstvá). V súlade s odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru tento deň podporuje aj úlohy a ciele Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe a Európskej charty športu Rady Európy.

V úvode programu inaugurácie vystúpil Christian Hinterberger, prezident Európskeho hnutia fair play. „Inauguráciou sa príbeh Svetového dňa fair play nekončí, je to len začiatok. Od nás všetkých, ktorí sme zapojení na rôznych úrovniach a v rôznych funkciách do športového hnutia, závisí, aby príbeh bol nezastaviteľný a nekonečný,“ uviedol vo svojom príhovore.

Návštevníkov inaugurácie pozdravila prostredníctvom videa aj Katarína Ráczová, predsedníčka Klubu fair play SOŠV a zároveň členka výkonného výboru Európskeho hnutia fair play. „Samozrejme, výsledky majú v športe prioritu. Klasické olympijské heslo Citius, Altius, Fortius však stále platí. Nesmie to byť víťazstvo za každú cenu, na úkor zdravia, čestnosti a čistoty športu,“ uviedla Ráczová.

Zároveň pripomenula projekt EFPM s názvom Fair play karta, ktorý považuje za mimoriadne dôležitý. Keď rozhodca udelením červených a žltých kariet trestá priestupky proti pravidlám alebo nešportové správanie, už je neskoro. Dôležitejšia je výchova prevenciou a jednou jej efektívnou formou je odmeňovať správne rozhodnutia Fair play kartou.

V rámci príkladov dobrej praxe vyzdvihla rozhodnutie portugalskej organizácie Národný plán pre etiku v športe. Povzbudená  pozitívnymi ohlasmi medzi mládežou sa rozhodla v nastávajúcom súťažnom období rozšíriť používanie Bielej karty aj na futbalové súťaže dospelých (výnimku tvoria zápasy prvej a druhej ligy a pohárové stretnutia).

Belgická organizácia Panathlon Wallonie Bruxelles plánuje zaviesť Fair play kartu v rôznych športoch od októbra 2020 od vekovej kategórie 6-ročných až po dospelých. Pekným príkladom hodným nasledovania je v ich programe Fair play minúta pred začatím športových podujatí, ktorá sa vyznačuje tlieskaním všetkých prítomných na prejav súhlasu s hodnotami fair play. Európske hnutie fair play vyzýva svoje členské organizácie, aby zaviedli inštitúciu mladých ambasádorov Fair play karty a prispeli tak k jej výchovnému potenciálu.

Klub fair play SOŠV je právom hrdý, že patrí k iniciátorom zavedenia Fair play karty na športových podujatiach. Klub fair play SOŠV navrhuje používať kapitánske pásky s logom fair play, kapitánske vlajky s pravidlami správneho správania sa, umiestniť - predovšetkým na mládežníckych podujatiach na rukávoch rozhodcov logo fair play. Vhodným výchovným prostriedkom sú aj videoklipy, plagáty, transparenty na športoviskách s heslami o princípoch fair play, ktoré pochádzajú z diel žiakov a študentov a upozorňujú na význam hodnôt, ktoré neporušíme pre chvíľkové rozmary, nečestné výhry, ale naopak budeme si ich udržiavať aj v športových súbojoch a budeme si ich ctiť a šíriť ďalej.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri