Športové aktuality
Podcast
2 min. čítania

Ako dostať šport do každodenného života detí?

Tomáš "Tomaggio" Kadlec

Hostkou najnovšieho Olympijského podcastu bola Veronika Rumpelová, učiteľka telesnej výchovy zo Základnej školy kpt. Nálepku v Stupave. Jej žiaci sa pravidelne zapájajú do Olympijského odznaku všestrannosti a čo viac, patria v ňom medzi najlepších...O čom všetkom bola reč?

Školské kolá OLOV sú určené pre žiakov od šiesteho do deviateho ročníka základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. V tomto školskom roku sa môžu zúčastniť žiaci narodení od 1. januára 2008 do 31. decembra 2012.

Viac info

  • Ako vyzerá telesná výchova na základných školách?
  • Prečo sú jej zverenci každoročne vo finále Olympijského odznaku všestrannosti?
  • Aký je postoj dnešných žiakov k telesnej výchove a športu?
  • S akými výzvami sa učitelia stretávajú pri vyučovaní základných pohybových zručností?
  • Ako žiakov motivovať k pohybu?
  • Zapoja sa Stupavčania do projektu OLOV aj tento rok?

Tento podcast vám prináša Allianz, hlavný partner SOŠV a partner projektu Olympijský odznak všestrannosti

Cieľom projektu Olympijský odznak všestrannosti, ktorý organizuje Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a partnermi TIPOS, ALLIANZ a SPP za veľkej pomoci a asistencie učiteľov z celého Slovenska, je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu, motivácia rozvíjať ich pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV