Šport a olympizmus
4 min. čítania

Prezident MOV Thomas Bach a pápež František sa dohodli na posilnení spolupráce pri podpore utečencov

Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach sa počas samitu v Ríme stretol s pápežom Františkom.
Foto
MOV/Greg Martin

Počas medzinárodného samitu o športe, ktorý sa konal 29. a 30. septembra vo Vatikáne, sa prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach pripojil k pápežovi Františkovi a ďalším vedúcim predstaviteľom významných športových a medzivládnych organizácií a podpísal nové vyhlásenie na podporu inklúzie a prístupu k športu pre všetkých.

V poslednom období sa v spoločnosti objavili nové výzvy, z ktorých mnohé urýchlila pandémia COVID-19. Vo vyhlásení sa uznáva dôležitá úloha, ktorú šport zohráva pri premene týchto výziev na príležitosti, a najmä pri prispievaní k inkluzívnejšej spoločnosti, v ktorej je každý človek prijatý a vítaný bez ohľadu na jeho schopnosti alebo zdravotné postihnutie. Deklarácia je novým záväzkom podporovať sociálne a inkluzívne prínosy športu.

„Naša konferencia a podpísaná deklarácia sú najnovším dôkazom našej spoločnej viery v silu športu pri robení lepšieho sveta,“ povedal prezident MOV Thomas Bach vo svojom prejave. „Chcel by som poďakovať Svätému Otcovi za túto nádhernú iniciatívu, ktorá ukazuje, ako dobre sa viera a šport môžu navzájom dopĺňať. Viera aj šport majú veľa spoločných hodnôt, ktoré nás vedú k tomu, aby sme žili spoločne v mieri s našimi blížnymi.“

Pápež František pozval prezidenta MOV Thomasa Bacha aj na súkromnú audienciu. Na stretnutí vo Vatikáne diskutovali o športe a jeho prínose pre solidaritu a mier na celom svete. Pápež ocenil iniciatívy, ktoré prijíma MOV. Vyzdvihol najmä podporu utečencom prostredníctvom Olympijského tímu utečencov a Olympijskej nadácie pre utečencov. Prezident Bach sa poďakoval za silnú podporu a informoval hostiteľa, že MOV sa inšpiroval veľkou náklonnosťou a podporou Františka utečencom. Spoločne sa dohodli na posilnení spolupráce pri podpore utečencov.

V príhovore na samite prezident Bach zdôraznil poslanie olympijského hnutia podporovať šport ako silu dobra vo svete a vyzdvihol jeho trvalý záväzok podporovať solidaritu, mier a nediskrimináciu.

„V týchto zložitých časoch - s narastajúcimi rozpormi a vojnami - potrebujeme túto zjednocujúcu silu športu na podporu nášho olympijského poslania mieru a solidarity viac ako kedykoľvek predtým,“ povedal Bach.

„Mier je však oveľa viac než len odkladanie rozdielov. Je to aj o vytváraní lepšieho sveta, v ktorom sa môže každému dariť, v ktorom sa s ľuďmi zaobchádza rovnako a v ktorom nemajú miesto všetky formy diskriminácie a vylúčenia,“ pokračoval Thomas Bach.

„Hoci sme odhodlaní usilovať sa o mier, musíme byť realistickí, pokiaľ ide o naše obmedzenia. Vieme, že samotný šport nemôže vytvoriť mier. Nemôžeme rozhodovať o vojne a mieri - to je vo výlučnej právomoci politiky. A predsa, s vedomím, že pôsobíme v rámci týchto obmedzení, existuje pre nás jedinečná cesta k mieru. Táto cesta spočíva v spájaní ľudí v mieri a solidarite. To je naša úloha: podporovať a posilňovať cesty k mieru; podporovať a presadzovať porozumenie a solidaritu medzi ľuďmi a národmi. V našom čoraz viac konfrontačnom a krehkom svete vidíme, aké relevantné je v dnešnej dobe naše poslanie budovať mierovejší svet prostredníctvom športu.“

Prezident Bach tiež vyzdvihol niektoré oblasti, v ktorých MOV už pracuje na posilňovaní a podpore solidarity prostredníctvom šport. V závere svojho prejavu prezident Bach vyzval všetkých účastníkov, aby spolupracovali a zabezpečili, že zjednocujúca sila športu sa naplno prejaví.

„Naša dnešná konferencia je dôkazom tejto spoločnej túžby po mieri v našich časoch,“ uviedol Thomas Bach. „Preto v tomto olympijskom duchu mieru a solidarity podávam ruku olympijského hnutia ľuďom všetkých vierovyznaní, aby spoločne pracovali na lepšom svete prostredníctvom športu, na svete solidarity a mieru.“

Na medzinárodnom samite o športe sa v Ríme stretlo viac ako 200 ľudí zo sveta športu. Medzi rečníkmi boli aj Filippo Grandi, vysoký komisár OSN pre utečencov, Andrew Parsons, prezident Medzinárodného paralympijského výboru. Na kongrese sa zúčastnili aj zástupcovia rôznych kresťanských denominácií a iných náboženstiev spolu so zástupcami neziskových organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV