Šport a olympizmus
3 min. čítania

Buďte pripravení zažiariť – výzva pre stredné školy stať sa súčasťou EYOF 2022 v Banskej Bystrici

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Súčasťou XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. až 30. júla 2022 v Banskej Bystrici, je aj Olympijský kultúrny a vzdelávací program (OCEP).

Olympijský kultúrny a vzdelávací program (OCEP) bol iniciovaný národným olympijským výborom Azerbajdžanu, ako dedičstvo Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2019 v Baku. Išlo o prvý program tohto druhu a rozsahu, ktorý prebiehal v rámci letnej verzie EYOF.

Program OCEP je vytvorený špecificky pre mladých ľudí a snaží sa o ich zapojenie a inšpirovanie, aby sa stali skutočnými šampiónmi, ktorí žijú a uplatňujú olympijské hodnoty priateľstva, výnimočnosti a rešpektu vo svojich komunitách. Počas jeho premiéry bolo do programu vybraných 50 škôl z Azerbajdžanu, ktoré vytvorili partnerstvá so školami z celej Európy. Vzájomnou komunikáciou si školy medzi sebou vymieňali informácie o športe, kultúre, architektúre či tradíciách, ktoré využili počas EYOF vo svojich prezentáciách.

V rámci dediny pre športovcov bol počas konania EYOF následne zriadený Olympijský kultúrny a športový pavilón, kde sa obyvatelia dediny a návštevníci mali možnosť zoznámiť  s kultúrou, históriou, umením a športmi všetkých zúčastnených krajín a užívať si olympijského ducha.

Organizátori EYOF 2022 v Banskej Bystrici, ktoré sa nesie v duchu motta „Pripravení zažiariť“, sa rozhodli nadviazať na túto novovzniknutú tradíciu a program OCEP opäť zapojiť do tohto významného športového podujatia.

Pri tejto príležitosti organizačný výbor EYOF 2022 vyzýva učiteľov stredných škôl na Slovensku, aby sa so svojimi študentami zapojili do tohto programu.

Svoj záujem môžu učitelia vyjadriť vyplnením nasledovného registračného formulára:

Registračný formulár

Po jeho vyplnení budú následne kontaktovaní koordinátorom programu OCEP na Slovensku, ktorý ich bude informovať o podrobnostiach a spôsobe, ako sa do programu môžu zapojiť.

Webinár o programe OCEP

Pri tejto príležitosti bol pre záujemcov z radov učiteľov pripravený aj webinár, v rámci ktorého si mohli vypočuť skúsenosti pedagógov a študentov z Gymnázia Pierra de Coubertin v Piešťanoch, ktorí sa zúčastnili programu OCEP počas EYOF 2019 v Baku. Zároveň sa dozvedeli niečo aj o dobrovoľníckom programe EYOF 2022 a možnostiach, ako sa do neho zapojiť a stať sa súčasťou najväčšieho športového podujatia v histórii Slovenska.

Video z webinára

Odznak vsestrannosti
Buďte pripravení zažiariť
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri