Šport a olympizmus
2 min. čítania

Medzinárodné športové hnutie oslávilo Svetový deň fair play

Katarína RÁCZOVÁ

7. septembra 2022 medzinárodné športové hnutie oslavovalo tretíkrát Svetový deň fair play. Tento významný deň iniciovala belgická organizácia Panathlon Wallonie-Bruxelles a je koordinovaný spoločným celosvetovým partnerstvom medzi svetovou a európskou organizáciou fair play (Európske hnutie fair play, Medzinárodný fair play výbor) a organizáciou Panathlon International.

Oslavy 3. výročia inaugurácie Svetového dňa fair play sa konali v Bruseli za prítomnosti prezidentov troch zakladateľských organizácií. Za Medzinárodný fair play výbor bol prítomný Jenö Kamuti, za organizáciu Panathlon International Pierre Zappelli a Európske hnutie fair play reprezentoval Philippe Housiaux, ktorý je aj prezidentom Panathlon Wallonie-Bruxelles, členskej organizácie EFPM.

Svetový deň fair play je športová iniciatíva, ktorej cieľom je šíriť a presadzovať, že myšlienky a hodnoty fair play musia byť podporované veľkými národnými iniciatívami, ako aj malými jednoduchými gestami.

Philippe Housiaux, hostiteľ tohto významného podujatia vo svojom úvodnom prejave zdôraznil, že Svetový deň fair play nesie silné posolstvo, ale aj sled konkrétnych činov v praxi, aby sa ideály fair play stali každodenným postojom; pretože fair play má byť duchom športu, ale taktiež zdrojom zdravia, pohody a emócií.

Zároveň vyjadril nádej, túžbu a želanie, aby tieto tri inštitúcie so svojimi špecifickými organizačnými charakteristikami, intenzitou pôsobenia svojich členov a ich prítomnosťou na rôznych kontinentoch spojili sily a vytvorili väčšiu harmóniu v spoločnosti, viac rešpektu vo vzťahoch s ostatnými, samozrejme prostredníctvom športu, ale aj v školách, v rodinných kruhoch a na verejných miestach, štadiónoch a športových halách aj prostredníctvom akčného programu "Fair Play pre mier".

Vyzval ľudí na celom svete, aby z iniciatívy uvedených troch inštitúcií a všetkých ich členov, ako aj športových federácií, akademických a filozofických osobností diskutovali na túto tému, vyslovili jej ÁNO a predovšetkým ju spoločne zrealizovali, aby sme vytvorili lepší svet.

Projekt
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia