8. Nenič športový výstroj, chráň svoje okolie

Šport je dôležitou súčasťou života každého z nás, či sme aktívni účastníci športového diania alebo diváci na štadióne či pred televíznou obrazovkou. Každopádne môžeme a musíme prispieť v rovnakej miere k trvalo udržateľnému rozvoju, čo si vyžaduje zodpovednosť a spoluprácu.

Každý rok prichádzajú nové, lepšie, rýchlejšie, mäkšie bežecké topánky, priedušnejšie oblečenia, ľahšie tenisové rakety, kvalitnejšie športové vybavenie. Ale každý nákup nového výstroja a vybavenia znamená aj to, že sa spotrebuje viac zdrojov. Ak sa staráme o to, čo už máme, dlhšie nám vydrží, a tak sme ohľaduplnejší k životnému prostrediu. V prípade, že starý športový výstroj je pokazený, nefunkčný, mali by sme si zaobstarať udržateľné športové oblečenie. Udržateľnosť v tomto prípade znamená, že výroba je v súlade s najprísnejšími ekologickými a etickými požiadavkami a je pravidelne kontrolovaná. Existujú aj medzinárodné značky ako Bluesign a GOTS (Global Organic Textile Standard), ktoré potvrdzujú udržateľnosť športového oblečenia, a ďalšie ako FWF (Fair Wear Foundation), ktoré strážia pracovné podmienky pracovníkov zamestnaných pri ich výrobe.

Samozrejme nezabudnuteľnú úlohu v ochrane budúcnosti našej planéty máme aj ako diváci. Nedisciplinovane a nezodpovedne zahodené tony odpadkov sa povaľujú v našom okolí a znečisťujú naše prostredie.

Aj ako organizátori športových podujatí musíme hľadať inovatívne metódy, aby sme minimalizovali negatívny vplyv na životné prostredie. Takmer každá významná športová udalosť prináša obavy o životné prostredie, pretože znamená zvyšenú spotrebu energie a vody, zvýšené emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie, ako aj spotrebu materiálu na výstavbu alebo modernizáciu športovísk. Napríklad počas slávnych cyklistických pretekov Tour de France iba department Horné Savojsko zhromaždilo 43 kubických metrov odpadu na približne 150 km dlhej trase - a trať pretekov sa skladá z 21. etáp, čo predstavuje 3 470 km. Tlak na udržateľnosť sa zvyšuje a Medzinárodná cyklistická únia (UCI) prikročila k vypracovaniu enviromentálnej koncepcii, ktorej rešpektovanie sledujú referenti životného prostredia.

V roku 2020 sa strešná organizácia slovenského športu Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) stal súčasťou medzinárodného projektu pod názvom „As sustainable as possible“ (ASAP). Projekt je iniciovaný Českým olympijským výborom a je financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom programu Erasmus+. Projekt prebieha od januára 2020 do decembra 2022 a okrem českého NOV a SOŠV sa na ňom zúčastňujú aj NOV Maďarska, Fínska, Nemecka a Dánska.

Zmyslom projektu ASAP je nadviazať na iniciatívy niektorých športových organizácií a rozšíriť strategický prístup k trvalo udržateľnému rozvoju aj medzi ďalších členov olympijského hnutia.

Účelom projektu je spojiť dohromady NOV, ktoré majú bohaté skúsenosti s aplikáciou opatrení trvalej udržateľnosti (tzv. mentorské NOV), s NOV, ktoré v tomto ohľade zaostávajú a môžu profitovať z ich skúseností (tzv. učiace sa NOV). Pre tento účel boli na úvodnom stretnutí projektu vytvorené partnerské dvojice: nemecký NOV - český NOV, fínsky NOV - maďarský NOV a dánsky NOV - SOŠV.

V rámci projektu dostal SOŠV príležitosť spolupracovať s dánskym NOV pri príprave svojej vlastnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja a jej následnej aplikácie do praxe. Stratégia má byť schválená Výkonným výborom SOŠV v priebehu roka 2021, pričom zahŕňa ciele a opatrenia v piatich tematických oblastiach: pracovné prostredie, podujatia, infraštruktúra, vzdelávanie a komunikácia. SOŠV verí, že ako strešná organizácia slovenského športu dokáže prostredníctvom tejto stratégie pôsobiť pre svojich členov ako dôveryhodný príklad a sprostredkovateľ trvalo udržateľných zmien v celom sektore športu na Slovensku.

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV