5. Rešpektuj rozhodcov a pravidlá

Nedeliteľnou súčasťou športových súťaží sú rozhodcovia. Už na antických olympijských hrách nad čistotou súťaženia bdeli hellanodici – rozhodcovia, ktorí sa objavili prvýkrát na Hrách 49. olympiády (584 pred n. l.).

Z obdobia starovekého Ríma, ktoré sa preslávilo aj s povestnými gladiátorskými hrami pre zábavu divákov, poznáme výraz SUMMA RUDIS. Bola to prezývka najelitnejších a najskúsenejších gladiátorov na dôchodku, ktorí slúžili ako rozhodcovia. Mali biele tuniky s fialovým okrajom, aby boli nápadní a výrazní. Ich úlohou bolo zabezpečiť, aby gladiátori bojovali statočne, obratne a v súlade s pravidlami.

Samozrejme úloha rozhodcov s vývojom športu sa menila a prispôsobila sa novým podmienkam. Napríklad vo futbale, ktorý je považovaný za najpopulárnejší šport na svete, v 19. storočí, sa vychádzalo z toho, že hráči sú džentlmeni, ktorí by za žiadnych okolností zámerne nepodvádzali alebo nefaulovali iného hráča. Ak sa predsa vyskytli sporné momenty, riešili ich spoločne kapitáni tímov. „Rozhodca“ slúžil len na meranie času. Neskôr každý tím delegoval svojho „rozhodcu“, ktorí vydiskutovali medzi sebou problematické prípady na ihrisku. Ak sa nevedeli dohodnúť, obrátili sa na tretieho rozhodcu – časomerača. Až v roku 1891, keď futbalový zväz súhlasil s reštrukturalizáciou pravidiel hry, sa rozhodcovia začali dostávať do centra pozornosti a dostali aj právomoci. Bola zavedená funkcia čiarových rozhodcov, ktorí boli podriadení hlavnému rozhodcovi.

Väčšina ľudí uznáva, že byť rozhodcom, je ťažká a často nevďačná úloha. Napriek tomu je zaujímavé, že veľa rodičov, trénerov, športovcov ako aj fanúšikov skôr toleruje chybu, zlý deň svojho obľúbeného hráča alebo tímu, a v prípade neúspechu sa vyhovávarjú na chybné verdikty rozhodcov, ktorí sú potom vystavení posmeškom a niekedy aj nedekvátnej kritike.

Jedným z mnohých olympijských športov, v ktorých rozhodca hrá mimoriadne významnú úlohu, nakoľko víťaza neurčujú namerané sekundy alebo centimetre, je šerm. Pavol Celler, jeden z najuznávanejších medzinárodných šermiarskych rozhodcov vám odkazuje:

“K rozhodcovi sa správaj slušne. Pred zápasom pozdrav nielen svojho súpera, ale aj rozhodcu a divákov. V prípade, že sa ti rozhodnutie rozhodcu nebude pozdávať, môžeš ho slušne požiadať, aby ti šermiarsku akciu vysvetlil. Rozhodnutie rozhodcu si však povinný rešpektovať aj keď s ním nesúhlasíš. Maj na pamäti, že akcia, ktorú si vykonal sa môže javiť inak tebe z pozície šermujúceho ako rozhodcovi, ktorý vidí celú akciu z iného uhla pohľadu. Z jeho rozhodnutia si však vezmi ponaučenie pre ďalší priebeh zápasu. Po zápase nezabudni opäť pozdraviť súpera aj rozhodcu.”

Uvedené platí aj pre iné športy - preukázať rešpekt k rozhodcovi znamená s úctou komunikovať, ako aj prevziať zodpovednosť za svoje činy a prekonať nepriaznivé situácie.

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV