6. Budeš musieť klamať veľa ľuďom a mať veľa tajností

Ochrana čistého športovca

Pre každého športovca je dôležité, aby poznal antidopingové pravidlá, podľa ktorých je povinný sa riadiť.

Osobnou povinnosťou každého športovca je zabezpečiť, aby žiadna zakázaná látka nevnikla do jeho tela. Športovci nesú zodpovednosť, ak je zistená prítomnosť akejkoľvek zakázanej látky alebo jej metabolitov či markerov v ich vzorkách. Podľa toho na konštatovanie porušenia antidopingových pravidiel nie je podstatné, či je športovcovi preukázaný úmysel, zavinenie, nedbalosť alebo nevedomé použitie.

Pre viac informácií o zakázaných látkach, priebehu dopingovej kontroly, ako aj porušení antidopingových pravidiel navštívte antidopingovú stránku SR.

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky

Na webovej stránke www.antidoping.sk nájdete všetky potrebné informácie. Pozrite sa na priebeh dopingovej kontroly. Zistite, aké všetky porušenia antidopingových pravidiel existujú. Čo je doping? Ktoré látky sú zakázané počas súťaže? Ktoré látky sú trvalo zakázané? Aké zdravotné riziká predstavujú jednotlivé skupiny zakázaných látok?

Je nám jasné, že nie je jednoduché sa orientovať v zozname zakázaných látok a kontrolovať každý liek, či obsahuje alebo neobsahuje niečo zakázané. Práve preto sme sa rozhodli vytvoriť online databázu www.zakazanelatky.sk, kde si môžete overiť, či vami užívaný liek obsahuje zakázanú zložku. Z praktických dôvodov sme pripravili aj informačnú brožúru, v ktorej nájdete príklady povolených liekov, ktorú nájdete na našej webovej stránke.

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque