Zelená karta

Zelená karta je pravým opakom známych červených a žltých kariet, ktoré rozhodca udeľuje za priestupok proti pravidlám.

Môže ju dostať nielen hráč na ihrisku za príkladné vystupovanie alebo za výnimočný čin počas zápasu, keď napríklad neodvráva rozhodcovi, prizná svoj priestupok, v kritickej situácii počas športového zápolenia sa zachová čestne, ale aj tréner, rodič, pedagóg, ktorý sa správa počas hry či súťažného obdobia v medziach fair play. Rozhodca môže Kartou fair play hodnotiť aj lavičku tímov, obecenstvo (napr. za originalitu povzbudzovania tímov v duchu fair play, za vtipné plagáty, heslá, atď.)

Cieľom je oceniť fair play gestá. Neoceňovať obyčajné správanie, ale príkladné.  Zelená karta je nenáročným, ale vynikajúcim pedagogickým prostriedkom najmä - ale nielen - pre mladých športovcov, aby pochopili, že hrať a športovať čestne znamená voliť správne rozhodnutia – rozhodnutia v duchu fair play, aj keď to niekedy znamená prijať tvrdé, pre nás nevýhodné rozhodnutia. Ale vždy máme možnosť výberu medzi dobrom a zlom.

Ocenenie ZELENOU KARTOU možno uskutočniť počas zápasu. Zároveň je možné uskutočniť vyhodnotenie ocenenia ZELENOU KARTOU aj po skončení podujatia a/alebo súťažného obdobia.

Šablóna zelenej karty je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF a Powerpoint, ktorú môžete prispôsobiť vaším potrebám. Do uvedenej šablóny môžete vložiť dve logá.

Zároveň je k dispozícii na stiahnutie manuál karty fair play.

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia