2. Prehry i víťazstvá prežívaj emotívne, ale dôstojne

Fair play je anglický výraz používaný najmä v športe označujúci rôzne všeobecne uznávané zásady správania, ktoré sa dajú preniesť aj do normálneho života. Nie vždy sa nám bude v živote dariť a nie vždy budeme vyhrávať. Vtedy treba našu porážku s úctou a rešpektom prijať a pokúsiť sa poučiť z tejto chyby. Je samozrejmé, že chceme, či už v športe, alebo celkovo v živote vyhrať a byť úspešní, ale ak budeme pritom zabúdať na akékoľvek hranice férovosti a zdravej súťaživosti, môže to rýchlo prerásť do niečoho omnoho horšieho. Ak chceme, aby si nejakú súťaž užil každý zúčastnený rovnako a aby mal každý rovnakú šancu úspechu, musíme zaručiť, že bude táto súťaž prebiehať podľa férových pravidiel, ktoré budú rovnaké pre každého účastníka. Nesmieme tiež ponižovať a urážať porazeného, pretože ak by sa naopak nám niekedy stalo, že by sme boli ten porazený, tak by sme určite neboli spokojní s prejavom takéhoto istého správania u niekoho iného. Naopak môžeme porazeného ešte viac povzbudiť, aby pokračoval v trénovaní a zlepšoval sa ďalej. Všetkým týmto pravidlám nás učí aj šport a fair play. Pri kolektívnych športoch sa taktiež učíme tímovému duchu a spoločnej tímovej práci, čo vieme často využiť aj v zamestnaní. Pomocou pravidiel športu a fair play vieme učiť aj mladších tomuto správaniu, ktoré im bude užitočné rovnako v športe, ako aj v živote.

Tomáš, ZŠ Krosnianska 4, Košice

Súťaž Slovenskej asociácie športu na školách (SAŠŠ): “Prečo si myslíš, že je FAIR PLAY dôležité nielen v športe, ale aj v živote“

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV