3. Na športovisku buď za každých okolností čestný ako v živote

Úlohou hnutia fair play je propagovanie a šírenie základných etických pravidiel športu. Samozrejme výsledky majú v športe prioritu. Klasické olympijské heslo Citius, Altius, Fortius (rýchlejšie, vyššie, silnejšie) stále platí. Ale nesmie to byť víťazstvo za každú cenu, na úkor zdravia, čestnosti a čistoty športu.

Jedným z najviditeľnejších prejavov činnosti hnutia fair play, či je to Medzinárodný výbor fair play (CIFP), Európske hnutie fair play (EFPM), národné fair play iniciatívy, medzi nimi samozrejme aj Klub fair play SOŠV, je každoročne udeľovanie ceny fair play osobnostiam, ktoré vo svete športu ako i v každodennom živote sa zaviazali šíriť pozitívne ľudské hodnoty, olympijské ideály a princípy, veľkú pozornosť venujú mládeži, vštepujú jej pravidlá fair play a sú jej vždy vzorom.

Ocenenia fair play sa vyhlasujú v troch kategóriach:

  • za čin fair play, ktorý prekračuje písané pravidlá v športe
  • za dlhodobé a príkladné vystupovanie v duchu fair play počas športovej kariéry
  • za propagáciu myšlienok fair play

Cena fair play je nositeľom odkazu, že sa dá a musí sa súťažiť tak, že sa neusilujeme zničiť toho druhého, ale chceme, aby sa v čestnom boji rozhodlo, kto je lepší. Zároveň znamená aj zodpovednosť, ktorá nás zaväzuje aj do budúcna. Cieľom tohto vyznamenania je predstaviť ľudí, ktorí ak narazia na križovatku, či v športe alebo v každodennom živote, sú schopní voliť správne rozhodnutia.

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque