5. Ak dopuješ nemôžeš byť skutočne hrdý na svoje výsledky, lebo nie sú skutočné

Obdobia,  v ktorých sú športovci najviac náchylní na užívanie dopingu

Niektoré fázy športovej kariéry vystavujú športovca väčšiemu riziku užívania dopingu

 • Návrat do súťaženia po zranení.
 • Zmena v kluboch, zmena športového prostredia.
 • Zmena úrovne – prechod od juniorov k seniorom, prechod do inej váhovej kategórie.
 • Nedávne zlyhanie počas súťaže (výkon, psychika).

Okolnosti súvisiace s kariérou

 • Vonkajší tlak a vysoké požiadavky na výkon od rodiny, trénerov, sponzorov, športových organizácií.
 • Pretrénovanie alebo nedostatočný čas na regeneráciu.
 • Liečenie sa z úrazu.
 • Neprítomnosť alebo nedostatočná kontrola v zmysle absencie dopingovej kontroly alebo minimálneho trestu.
 • Nedostatok zdrojov, napríklad kvalifikovaných odborníkov, informácií a moderných postupov v oblasti športového tréningu.

Dočasné situácie

 • Nefungujúce osobné vzťahy (s rodičmi, rovesníkmi, priateľmi).
 • Emocionálna nestabilita spôsobená prechodnými obdobiami v živote (puberta, ukončenie vysokoškolského štúdia, predčasné ukončenie školskej dochádzky, sťahovanie, vážne vzťahy, smrť blízkych ľudí)
 • Emocionálna nestabilita môže súvisieť aj s prestupom do iného tímu, klubu. Prípadne prechod do novej vekovej kategórie.
 • Dôležité momenty určujúce vývoj kariéry (výber tímov, prvá účasť na významnom podujatí)
 • Zlyhanie výkonu na dôležitom podujatí, stagnácia výkonu napriek kvalitnému tréningu.
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV