Ocenenie Klubu fair play

Klub fair play SOŠV od svojho vzniku v roku 1993 každoročne udeľuje ceny fair play tým, ktorí sa v športe, ale aj v bežnom živote riadia základnými pravidlami čestnosti, slušnosti, rešpektujú písané aj nepísané pravidlá, odmietajú násilie a doping, venujú veľkú pozornosť mládeži, vštepujú jej pravidlá fair play a sú jej vždy vzorom. Cena fair play je nositeľom odkazu, že sa dá a musí sa súťažiť tak, že sa neusilujeme zničiť toho druhého, ale chceme, aby sa v čestnom boji rozhodlo, kto je lepší.  Cena fair play zároveň znamená aj zodpovednosť, ktorá nás zaväzuje aj do budúcna. Cieľom tohto vyznamenania je predstaviť ľudí, ktorí ak narazia na križovatku, či v športe alebo v každodennom živote, sú schopní voliť správne rozhodnutia.

Klubu fair play SOŠV navrhuje laureátov aj na vyznamenania EFPM a CIFP.

Výzva na podávanie návrhov za rok 2023

Formulár na podávanie návrhov na ocenenie

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque