9. Ak ťa niekto núti k dopingu, nahlás to

Nikto nemá právo nútiť športovca užívať akúkoľvek látku. Je úplne jedno či je to dopingová látka,  výživový doplnok alebo obyčajný vitamín C. Každý je zodpovedný za svoje zdravie. Oznamovatelia môžu vstúpiť do histórie. Či už je to vo svete organizovaného zločinu, politickej korupcie alebo dopingu v športe.

V roku 2017 WADA uviedla program „Speak Up!“, bezpečnú digitálnu platformu určenú pre športovcov a ďalšie osoby, aby poskytovali informácie o údajných porušeniach antidopingových pravidiel (ADRV) a nedodržiavaní antidopingových organizácií (ADO) podľa Svetového antidopingového kódexu (kódexu) alebo o akomkoľvek čine alebo opomenutie, ktoré by mohlo podkopať boj proti dopingu v športe.

Antidopingová agentúra SR má vytvorenú Smernicu o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti https://www.antidoping.sk/data/files/353_2018-10-01-sm06.pdf, kde môžu oznamovatelia nahlásiť porušovanie antidopingových pravidiel.

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV