Šport a olympizmus
2 min. čítania

Najlepšie práce predĺženej výtvarnej súťaže Bojujeme v Pekingu so srdcom draka potešia slovenských olympionikov

(pp)

Slovenských olympionikov na ZOH v Pekingu (4. – 20. februára 2022) môžu podporiť aj žiaci a študenti materských, základných a stredných škôl. Z najlepších prác vo výtvarnej súťaži „Bojujeme v Pekingu so srdcom draka“ bude pripravená mozaika, ktorá bude tvoriť výzdobu spoločných priestorov slovenskej výpravy v Olympijskej dedine v čínskej metropole.

Slovenský olympijský a športový výbor predĺžil možnosť posielania výtvarných prác do súťaže o dva týždne. Diela je možné posielať do konca roka 2021. Do súťaže môžu práce detí a mladých ľudí prihlasovať nielen ich učitelia, ale aj rodičia či iní rodinní príslušníci. Práce môžu autori tvoriť v rámci hodín výtvarnej výchovy, pri vypĺňaní času v Školských kluboch detí, ale aj vo voľnom čase doma.

Hodnotené budú práce v štyroch vekových kategóriách – do 6 rokov, do 10 rokov, do 15 rokov a do 18 rokov. Do súťaže budú prijaté iba plošné práce (maľba, kresba, rytiny, grafiky) vo formáte A4 alebo A3. Každý účastník môže zaslať iba jedno dielo, počet súťažných prác za školu či triedu nie je obmedzený. Jednotlivé práce bude hodnotiť odborná porota. Víťazné návrhy budú ocenené diplomom a vecnými cenami.

Viac informácií je k dispozícii v priložených propozíciách.

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola