SOŠV
2 min. čítania

Olympijský klub Alojza Szokolyiho zorganizoval výtvarnú súťaž "Športujeme v našom meste"

Angelika Révész/OK Alojza Szokolyiho Šahy

Olympijský klub Alojza Szokolyiho v Šahách v spolupráci s Mestom Šahy, Základnou umeleckou školou a knižnicou vyhlásili výtvarnú súťaž pod názvom „Športujeme v našom meste“. Do súťaže sa zapojili mestské materské a základné školy, obdržali sme viac ako sto malieb. Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy z najlepších prác sa uskutočnilo 6. marca 2020 v mestskej knižnici. Za prítomnosti predsedu Olympijského klubu Alojza Szokolyiho Františeka Révésza a riaditeľky knižnice Ivetky Tonhaiserovej sme pristúpili k zhodnoteniu jednotlivých súťažných prác podľa vyhlásených kategórií. Hodnotili sme zachovanie témy, kompozíciu a využitú techniku. V každej kategórii sme ocenili najlepšie práce. Z dôvodu, že v kategórii základných škôl sme mali veľa kvalitných malieb, sme ocenili na každom mieste dve práce. Z najlepších prác sme vytvorili výstavu, ktorá bude sprístupnená našim školám do 17. apríla 2020. Najkvalitnejšou prácou celej súťaže bola maľba Kevina Ballu zo Spojenej katolíckej školy F. Fegyvernekiho s VJM v Šahách.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola