Šport a olympizmus
Bratislava
4 min. čítania

Olympijský odznak všestrannosti v školskom roku 2019/20 získalo takmer päťsto žiakov, čo je 27 percent testovaných v pilotnom ročníku projektu

Roman Hanzel
Foto
ZS sv. Dominika Savia, Zvolen

V pilotnom ročníku v školskom roku 2019/20 sa do projektu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) plnohodnotne zapojilo štyridsať škôl vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch Slovenska. Projekt bol zameraný na testovanie žiakov vo veku 11 a 12 rokov v šiestich športových disciplínach. Nebyť celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 a uzatvorenia základných škôl na celé tri mesiace by zapojenosť určite bola výrazne vyššia. Pôvodne sa do projektu prihlásilo 62 škôl.

Z celkového počtu 40 škôl, ktoré sa zapojili do pilotného ročníka OLOV, bolo 9 z Banskobystrického samosprávneho kraja, 7 zo Žilinského SK, po 6 z Trnavského, Nitrianskeho aj Košického SK – 6 škôl, 3 z Trenčianskeho SK, 2 z Prešovského SK a 1 z Bratislavského SK. Z týchto škôl sa spolu zapojilo 1828 žiakov (949 chlapcov, 879 dievčat).nich sa odznak všestrannosti podarilo získať 493 žiakom vo veku 11 a 12 rokov, čo je 27 percent testovaných. Zlatý odznak si vybojovalo 53, strieborný 141 a bronzový 299 žiakov.

Celoslovenské finále pilotného ročníka OLOV sa malo uskutočniť 23. – 25. júna v rámci najtradičnejšej mládežníckej olympiády Kalokagatia v Trnave. Tam mali prísť najlepší žiaci zo školského testovania vo vekových kategóriách 11-12-ročných. Mali súťažiť za prítomnosti ambasádorov projektu Anastasie Kuzminovej a Michala Martikána. Avšak podujatie bolo vzhľadom na núdzový stav už dávnejšie zrušené.

Na jednej škole dozerali na testovanie aj ambasádori projektu Anastaia Kuzminová a Michal Martikán.
Foto
Ján Súkup, Štartfoto

SOŠV pred koncom tohto školského roka všetkým zapojeným školám zaslal športový materiál spolu s certifikátmi, ktoré obdržia všetci otestovaní a získanými stupňami odznakov. Žiaci, ktorí sa zapojili, tak vedno so školskými vysvedčeniami dostanú aj vysvedčenia o svojej športovej zdatnosti.

Pilotný projekt OLOV, ktorý nadväzuje na niekdajší rovnomenný projekt SOŠV, ale na rozdiel od minulosti sa zameriava sa výlučne na jasne definované pohybové aktivity (predtým zahŕňal aj vedomostné súťaže, kultúrne i environmentálne aktivity), vzbudil naozaj veľký záujem na školách. Prispeli k tomu aj komunikačné kanály Národného športového centra (NŠC) a Slovenskej asociácie športu na školách (SAŠŠ), ktoré pravidelne zverejňovali možnosť prihlásiť sa do projektu.

OLOV zahŕňa komplexnú kombináciu disciplín, ktoré sú zamerané na testovanie rýchlosti, sily aj vytrvalosti. Testovanie sa v rámci pilotného ročníka realizovalo v šiestich disciplínach: člnkový beh 10x5 m, zhyby (výdrž v zhybe), vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed za 30 sekúnd, skok do diaľky znožmo z miesta a hod 2 kg medicinbalom vzad.

Významnú úlohu pri pilotnom testovaní, ako aj pri šírení povedomí o projekte v rôznych kútoch Slovenska, hrali regionálne olympijské kluby, tradične fungujúce ako predĺžené ruky SOŠV. Mnohé tieto kluby dlhodobo spolupracujú s konkrétnymi školami, ktoré vďaka tomu k novému projektu pristúpili veľmi aktívne.

V budúcnosti bude veľmi dôležitá spolupráca so všetkými ôsmimi samosprávnymi krajmi SR. V hlavných mestách žúp sa budú realizovať krajské finálové kolá, z ktorých sa bude postupovať na celoslovenské finále.

Počas pilotného ročníka OLOV sa podarilo nastaviť všetky parametre projektu tak, aby sa v školskom roku 2020/2021 mohol realizovať plnohodnotne a v podstatne väčšom rozsahu. Po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bude mať OLOV v budúcom školskom roku punc Národného športového projektu. Bude sa opäť testovať množina 11 a 12-ročných žiakov, pričom pôjde nielen o porovnávanie jednotlivcov, ale aj družstiev – škôl. Informácie k spusteniu nového školského roka budú v priebehu augusta prostredníctvom partnerov SOŠV – NŠC a SAŠŠ.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo pilotný ročník projektu Olympijský odznak všestrannosti vo výške 65-tisíc eur. Ďalších 30-tisíc dolárov poskytla Olympijská solidarita Medzinárodného olympijského výboru – z tohto grantu sa financovala príprava internetovej platformy na spracovanie a vyhodnocovanie celého testovania.

OLOV odznaky
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri