Šport a olympizmus
1 min. čítania

Oslava olympijského dňa v Prešove

Viera Bebčáková

V dňoch 21. – 28. 6. 2021  Olympijský klub regiónu Prešov (OK PO) vyzval základné a stredné školy na oslavy Olympijského dňa v Prešove. Túto výzvu podporili tri základné  - ZŠ Važecká 11,  ZŠ Mirka Nešpora 2 a ZŠ Československej armády 22 a tri stredné školy - SPŠ elektrotechnická, Stredná priemyselná škola stavebná, SSŠŠ – ELBA, ktorým OK Prešov poskytol materiálne zabezpečenie realizovaných súťaží.

Súťaže prebiehali v olympijskými emblémami vyzdobených priestoroch jednotlivých škôl. Najviac žiakov sa zapojilo do behu olympijského dňa a okrem toho súťaže prebiehali aj v iných športových podujatiach. Celkovo sa Olympijského dňa zúčastnilo 1036 chlapcov a 508 dievčat.

Atmosféra bola fantastická, každý súťažiaci si odniesol malú odmenu.

Po odznení olympijskej hymny na SPŠS sa vypustili holubice a zaznel sľub, v ktorom žiaci sľúbili, že budú rešpektovať etické princípy a pravidlá a že všetky súťaže budú fair play. Príhovor riaditeľa školy otvoril podujatie. Do Behu olympijského dňa sa zapojilo 75 ľudí, ktorí spolu odbehli 42,93 km.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri