Šport a olympizmus
1 min. čítania

Oslava olympijského dňa v Prešove

Viera Bebčáková

V dňoch 21. – 28. 6. 2021  Olympijský klub regiónu Prešov (OK PO) vyzval základné a stredné školy na oslavy Olympijského dňa v Prešove. Túto výzvu podporili tri základné  - ZŠ Važecká 11,  ZŠ Mirka Nešpora 2 a ZŠ Československej armády 22 a tri stredné školy - SPŠ elektrotechnická, Stredná priemyselná škola stavebná, SSŠŠ – ELBA, ktorým OK Prešov poskytol materiálne zabezpečenie realizovaných súťaží.

Súťaže prebiehali v olympijskými emblémami vyzdobených priestoroch jednotlivých škôl. Najviac žiakov sa zapojilo do behu olympijského dňa a okrem toho súťaže prebiehali aj v iných športových podujatiach. Celkovo sa Olympijského dňa zúčastnilo 1036 chlapcov a 508 dievčat.

Atmosféra bola fantastická, každý súťažiaci si odniesol malú odmenu.

Po odznení olympijskej hymny na SPŠS sa vypustili holubice a zaznel sľub, v ktorom žiaci sľúbili, že budú rešpektovať etické princípy a pravidlá a že všetky súťaže budú fair play. Príhovor riaditeľa školy otvoril podujatie. Do Behu olympijského dňa sa zapojilo 75 ľudí, ktorí spolu odbehli 42,93 km.

p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia