Šport a olympizmus
Rozhovor
8 min. čítania

Prezident Českého olympijského výboru Jiří Kejval: Rozpočty by sa nemali znižovať ani na zdravotníctvo, ani na šport

Krátko po otvorení hraníc prišiel na oficiálnu návštevu Slovenského olympijského a športového výboru prezident Českého olympijského výboru a predseda marketingovej komisie Medzinárodného olympijského výboru Jiří Kejval. S najvyššími predstaviteľmi SOŠV prebral viaceré dôležité otázky a na aktuálne témy hovoril aj so zástupcami elektronických médií. Dotkli sa predovšetkým vplyvov koronakrízy na český šport i medzinárodné olympijské hnutie, ktoré muselo preložiť olympijské hry v Tokiu až na rok 2021.

Akým spôsobom sa český šport a Český olympijský výbor vyrovnávali s dôsledkami koronakrízy?

„Pre všetkých bol koronavírus šok, nikto s niečím podobným nepočítal. Každý šport, každý športový oddiel a každá federácia sa museli so situáciou vyrovnať. V začiatkoch šírenia koronavírusu to stále vyzeralo, že olympijské hry sa uskutočnia. Keď sa začínali zatvárať športoviská, vo vrcholovom športe nastalo zdesenie. Mnohí sa pýtali, ako sa budú pripravovať na olympijské hry plavci či moderní päťbojári. Situácia sa relatívne skoro vyjasnila presunom tokijských hier na rok 2021. Začali sme následne venovať pozornosť vrcholovým športovcom. Kým na Slovensku podľa mojich informácií väčšina mohla trénovať, u nás to nebolo u minimálne 50 percent popredných športovcov možné. Najmä v začiatkoch koronakrízy bol veľmi obmedzený aj šport detí, keďže nechodili do školy. Podľa nás to nebolo správne nastavené. Postupom času sa situácia zlepšila, relatívne rýchlo sa v Česku rušili obmedzenia pre šport. Ekonomické dopady koronakrízy budeme ešte počítať.“

Česká vláda už pristúpila k opatreniam a schválila jednu miliardu korún, ktoré pôjdu do športu. Je to dostatočne významná investícia pre šport?

„Jedna miliarda korún je určená najmä pre základné športy a športoviská. Časť financií už mohli oddiely získať v rámci iných vládnych programov. Miliarda určite nebude stačiť pre celý šport. Uvedomujeme si, že každý je nejakým spôsobom postihnutý a vláda nemôže sanovať všetko. Z nášho pohľadu je podpora vlády pre šport v situácii, v ktorej sme sa ocitli, ešte dobrá.“

Chceme vysvetliť národu, že posilnením imunity sa dá predísť druhej vlne koronavírusu.

Slovenský šport zatiaľ nedostal žiadnu podporu. Ako v tomto kontexte vnímate situáciu na Slovensku?

„Na návštevu Slovenského olympijského a športového výboru som prišiel aj z dôvodu, aby som sa dozvedel, ako vyzerá situácia na Slovensku. Nemôžem hovoriť, že sme v Česku spokojní. Nikdy nemôžete byť spokojní. V tejto situácii prestali v Českej republike športovať dva milióny ľudí, čo bude mať dôsledky v dlhodobom či aspoň strednodobom výhľade. Máme obavy z rozpočtu pre šport v budúcom roku, nielen štátneho, ale aj mestských a obecných. Už máme signály, že niektoré obce chcú krátiť výdavky na šport v desiatkach percent. Pripravujeme veľkú osvetovú kampaň. Chceme vysvetliť národu, že posilnením imunity sa dá predísť druhej vlne koronavírusu. Rovnako ako nie je na mieste znižovať rozpočty na zdravotníctvo, nie je na mieste krátiť ani financie pre šport. Kampaň k tejto téme a osvetu by sme chceli robiť spoločne s kolegami zo Slovenského olympijského a športového výboru.“

V čom okrem osvety chcete spolupracovať so Slovenským olympijským a športovým výborom?

„Naše krajiny majú k sebe veľmi blízko. Ak robíme niečo nové, pozeráme sa, ako sa to robí na Slovensku. Riešime veľa vecí spoločne. Aj keď sa pozeráme, ako sme na tom športovo, porovnávame sa v prvom rade s kolegami zo Slovenska. Je však potrebné povedať, že ak český šport nemá zastúpenie na podujatí, potom Česi fandia Slovákom.“

Ako šéf marketingovej komisie Medzinárodného olympijského výboru ste v epicentre diania. Ako reagovali najväčší partneri na presunutie olympijských hier v Tokiu? Prehodnocovali niektorí svoju podporu pre olympijské hnutie?

„Naši partneri bez výnimky, aj keď niektorí sú zasiahnutí koronakrízou, vyjadrili absolútnu podporu pre pokračovanie spolupráce. Zo strany MOV je to veľmi pozitívna skúsenosť.“

Jiří Kejval
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

MOV sa presunom olympijských hier dostal do neľahkej situácie. Čo sú momentálne najväčšie úlohy?

„Olympijské hry sú najväčšia logistická záležitosť na svete. Samotní Japonci sa len na kandidatúru chystali dlhú dobu, sedem rokov pripravovali priamo hry. Pár mesiacov pred ich konaním, keď mali všetko pripravené, museli presunúť podujatie o rok. Nie je to jednoduchá situácia. Dnes je veľký tlak kladený na to, aby bola trvalá udržateľnosť športovísk. Olympijská dedina sa mala po skončení olympijských a paralympijských hier stať domovom štyroch tisíc rodín. My dnes musíme presvedčiť dvanásť developerov a 4000 rodín, aby sa nasťahovali o rok neskôr. Stále nie je isté, že sa to podarí. Ak tento plán stroskotá, dostaneme sa do zložitej situácie. Olympijská dedina je centrum a srdce podujatia. Ďalšie problémy sú s tlačovými a vysielacími centrami, ktoré sú v kongresových halách a tie majú už vlastné plány na ďalšie obdobie. Zložitá otázka je s dočasnými stavbami športovísk, ktoré nie sú postavené na celoročné využívanie. Budú sa musieť zložiť a opäť postaviť. Dnes sa odhadujú navýšené náklady na usporiadanie olympijských hier medzi 2 až 6 miliardami dolárov, ktoré budú musieť zaplatiť sčasti MOV a sčasti Japonsko ako usporiadateľ. MOV dbal na to, aby mal k dispozícii veľké finančné rezervy. Mal som pocit, že sú zbytočné kolosálne. Vo svetle týchto čísel vidíme, že nie sú až tak kolosálne. Ak by boli náklady na presun OH iba na pleciach MOV, nebolo by to realizovateľné. Na pulze dňa bolo aj zrušenie olympijských hier, čo by vyšlo MOV asi najvýhodnejšie. Nikdy však tento variant nebol na stole. Občas sa hovorí, že v olympijskom hnutí prevažujú ekonomické záujmy. Toto je dôkaz, že myslíme predovšetkým na športovcov a budúcnosť olympizmu. Všetci sme presvedčení, že Tokio o rok hry privíta a budú oslavou novej budúcnosti.“

V poslednom čase sa objavili informácie, že olympijské hry 2020 nebudú také, ako sa pôvodne plánovali. Uvažuje sa o menšom počte návštevníkov či zástupcov médií. Dotkne sa znižovanie aj priamo športov či športovcov?

„Pred presunom bolo kvalifikovaných približne 55 percent športovcov a tí zostávajú kvalifikovaní. Niektoré federácie dnes prerábajú svoje postupové kľúče. Budú sa meniť sprievodné programy. Dnes rokujeme s partnermi na ich znížení. Znižujeme flotilu áut, počty rezervovaných izieb. Úspory teda budú. Každý sa pozerá na nákladovú stránku veci. V Českom olympijskom výbore sme si robili prieskum, o koľko peňazí viac zaplatíme za účasť na hrách v roku 2021. Vyšlo to rádovo o desiatky percent navyše. Už skôr sme napríklad uvoľnili financie na prípravu a sústredenia a tie sa budú musieť o rok konať opäť.“

Objavili sa už aj špekulácie o rôznych dôvodoch – politických i ekonomických - pre nekonanie zimných olympijských hier 2022 v Pekingu i olympijských hier 2024. Vnímate ich ako určité riziko a hrozbu, ktorá visí nad olympijskými hrami?

„Olympijské hry sú unikátne akcie, na ktorých sa zíde všetkých 206 krajín sveta. Nemôžeme sa pozerať na politické, náboženské, rasové zámery. Snažíme sa každému merať rovnakým metrom. Žiadny zásadný problém v usporiadaní hier v Pekingu či Paríži nevidím. Ekonomická stránka je vždy v popredí, dlhodobo sa na ňu pozeráme. Naplňujeme Agendu 2020, ktorej zámerom je trvalá udržateľnosť olympizmu aj z ekonomického hľadiska. Veríme tiež mierovému posolstvu olympijských hier. Sme optimisti a sme presvedčení, že olympijské hry politickým vzťahom môžu pomôcť.“

„Toto je dôkaz, že myslíme predovšetkým na športovcov a budúcnosť olympizmu. Všetci sme presvedčení, že Tokio o rok hry privíta a budú oslavou novej budúcnosti.“

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque