SOŠV
3 min. čítania

Reakcia SOŠV na poslanecký prieskum v EYOF: Záujem je dobrý signál pre celý slovenský šport

(pp)
Banská Bystrica privíta mladých športovcov o dvanásť mesiacov neskôr, ako sa pôvodne plánovalo.
Foto
Magistrát Banská Bystrica

Členovia parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa rozhodli iniciovať poslanecký prieskum na kontrolu pripravenosti na Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) 2022 Banská Bystrica. Na stredné Slovensko sa chystajú v týždni od 5. do 9. októbra.

Poslanci NR SR chcú skontrolovať pripravenosť športovísk a infraštruktúry i financovanie celého projektu. Podpredseda výboru Radovan Sloboda informoval, že do skupiny, ktorá vykoná prieskum, pozvali aj zástupcov príslušných ministerstiev, Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií i Slovenského olympijského a športového výboru. Jeden z iniciátorov prieskumu Igor Kašper pripomenul, že EYOF je najväčšie multišportové podujatie na Slovensku. V júli 2022 bude na športoviskách v Banskej Bystrici bojovať v jedenástich športoch 3600 účastníkov.

Slovenský olympijský a športový výbor ocenil, že zástupcovia politických strán a parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa intenzívne zaujímajú o prípravy najväčšieho multišportového podujatia v histórii Slovenska.

„Je to dobrý signál pre celý slovenský šport, že vláda má záujem zaoberať sa organizovaním významného medzinárodného podujatia i stavom celej športovej infraštruktúry. Mesto i región sa prostredníctvom veľkého podujatia s účasťou športovcov z 50 krajín nielen zviditeľnia v Európe, ale aj získajú možnosť vylepšiť športovú i ubytovaciu infraštruktúru. Podujatie bude mať dosah aj na pracovné miesta v regióne Banskej Bystrice.

Veríme, že poslanci i zástupcovia politických strán budú organizáciu letného EYOF 2022 v Banskej Bystrici, ako aj celý slovenský šport naďalej aktívne podporovať, a zároveň budú vnímať šport ako jednu z priorít v rámci prevencie zdravia a zdravého životného štýlu,“ uvádza sa v stanovisku SOŠV.

Podporu zo strany poslancov Výboru  NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorí sa snažia pomôcť so zviditeľnením najväčšieho medzinárodného mládežníckeho podujatia EYOF 2022, vníma pozitívne aj prezident organizačného výboru a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Zároveň však podotýka, že je potrebné vnímať aj časový faktor.

„S ministerstvom financií SR komunikujeme na úrovni štátneho tajomníka veľmi intenzívne od júna 2020. Komunikácia prebieha aj s Útvarom hodnota za peniaze, ktorému sme predložili všetky potrebné dokumenty a rozpočty plánovaných investičných zámerov nevyhnutných pre zorganizovanie najväčšieho medzinárodného Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022. Dostali sme prísľub, že celý materiál bude predložený na rokovanie vlády SR dňa 23. septembra. Odkladanie prijatia nových uznesení nám skracuje čas nevyhnutný na plánované aktivity a prípravu projektových dokumentácií jednotlivých investičných zámerov a pod., čo môže organizáciu EYOF komplikovať,“ uviedol v stanovisku Ján Nosko a zároveň zopakoval ponuku organizačného výboru, aby sa jeho členmi stali aj zástupcovia ministerstiev školstva či financií.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri