SOŠV
Trenčín
2 min. čítania

SOŠV nadviazal spoluprácu s mestom Trenčín a s Trenčianskym samosprávnym krajom

Zľava Vladimír Miller, Richard Rybníček, Anton Siekel, Jaroslav Baška a Richard Pavlikovský
Foto
www.tsk.sk

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel sa tento týždeň spolu so svojím poradcom Vladimírom Millerom stretol so zástupcami mesta Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Hlavnou témou bola spolupráca v oblasti vytvárania podmienok pre rozvoj športu. 

SOŠV pokračuje v sérii rokovaní so zástupcami krajských miest a vyšších územných celkov v rámci celého Slovenska. Na pôde Mestského úradu v Trenčíne delegáciu privítal primátor mesta Richard Rybníček a predseda TSK Jaroslav Baška„Veľmi ma teší, že máme rovnaký názor na to, ako pomôcť slovenskému športu. V Trenčianskom kraji sa v oblasti športu robí veľa, buduje sa športová infraštruktúra a v tomto duchu by sme chceli aj pokračovať," povedal prezident SOŠV Anton Siekel.

Spoločné rokovanie predstaviteľov SOŠV (vpravo) a mesta Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja (vľavo).
Foto
www.tsk.sk

Domáci predstavitelia predostreli predstavu o systémovom riešení športovania detí, mládeže i dospelých obyvateľov kraja. Trenčiansky župan spomenul výstavbu multifunkčných ihrísk na svojich stredných školách, rekonštrukcie telocviční i unikátny pilotný projekt Hokejovej akadémie, ktorý realizuje v spolupráci so SZĽH. „Cením si najmä to, že dnešné stretnutie bolo podnetom pre vznik spoločného memoranda na podporu a rozvoj športu tu v Trenčianskom kraji. Navrhol som tiež do budúcna v spolupráci s SOŠV a mestom Trenčín pripraviť väčšie medzinárodné športové podujatie, na ktoré by sme chceli požiadať o záštitu a investíciu do infraštruktúry, ktorá v meste chýba, aj vládu Slovenskej republiky,“ informoval Jaroslav Baška.

Na stretnutí bol prítomný i Richard Pavlikovský, ktorý zhrnul cieľ všetkých zainteresovaných strán. „Absolútna podpora všeobecného športovania detí je kľúčovou vecou a spoločnou témou nás všetkých. Práve riešenie v tejto oblasti môže výrazne podporiť výchovný systém detí a mládeže,“ poznamenal.

"Bolo to doteraz najlepšie stretnutie takéhoto významu," uzavrel Vladimír Miller.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri