Šport a olympizmus
3 min. čítania

SOŠV podpísal memorandum s SK8, cieľom je podpora a zvýšenie atraktivity a dostupnosti športu pre deti, mládež a seniorov i modernizácia športovej infraštruktúry

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
SOŠV/PATRIK HRBEK

Slovenský olympijský a športový výbor a Združenie samosprávnych krajov SK8 podpísali v Bojniciach Memorandum o vzájomnej spolupráci. SOŠV si uvedomuje, že spolupráca so samosprávnymi krajmi je veľmi dôležitá. Obe strany chcú participovať pri organizácii podujatí, podpore vzdelávania i propagácii zdravého životného štýlu a športovania medzi deťmi, mládežou i seniormi. Dôležitým prvkom je kooperácia pri modernizácii športovej infraštruktúry.

Prezident SOŠV Anton Siekel predstaviteľom vyšších územných celkov načrtol počas stretnutia v Bojniciach vízie a ciele strešnej organizácie slovenského športu. Memorandum podpísal s predsedom SK8 Jozefom Viskupičom.

SOŠV chce ako zástupca tretieho sektora aktívne participovať s SK8 na prípravách integrovaných územných stratégií na úrovni jednotlivých krajov, čo sú kľúčové dokumenty v novom programovom období na čerpanie prostriedkov z Európskej únie. V rámci nedávneho výskumu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyšiel šport ako najmasovejšia skupina občianskej spoločnosti. Je preto dôležité, aby sa nezabúdalo v rámci vyšších územných celkov aj na podporu športovej infraštruktúry a projektov.

V najbližších rokoch je potrebných takmer 300 miliónov eur na rekonštrukciu a modernizáciu už existujúcich športových zariadení a ďalších minimálne 200 miliónov je podľa nedávnej štúdie potrebných v najbližších piatich rokoch na výstavbu novej športovej infraštruktúry. Dôležitá je aj výstavba telocviční, veď 40 % základných, 32 % stredných odborných škôl a 31 % gymnázií s počtom žiakov od 151 do 600 nemá k dispozícii vlastnú telocvičňu.

SK8 podpis memoranda
Foto
SOŠV/PATRIK HRBEK

SOŠV ponúkol zástupcom samosprávnych krajov svojich odborníkov v oblasti športu. Spoločne s vyššími územnými celkami chce podľa podpísaného memoranda naďalej spolupracovať pri organizovaní a realizovaní vzdelávacích a športových podujatí. Obe strany sa v memorande zaviazali, že budú vzájomne podporovať vzdelávanie v oblasti telesnej výchovy, športu a olympizmu a propagovať aktivity smerujúce k rozvoju telovýchovnej výchovy a športu. Cieľom spolupráce má byť aj podpora a zvýšenie atraktivity a dostupnosti športu pre deti, mládež a seniorov i modernizácia a doplnenie športovej infraštruktúry. SOŠV i SK8 chcú aktívne bojovať proti všetkým formám násilia, prejavom neznášanlivosti, diskriminácie v športe.

Podpis memoranda je zavŕšením vzájomných rozhovorov medzi SOŠV a SK8. Pred nami stoja dnes nové výzvy. Iba vďaka participácii, dialógu a hľadaniu optimálnych riešení môžeme čo najviac priblížiť šport občanom, športoviská mladým ľuďom i rodinám s deťmi,“ uviedol po podpise memoranda prezident SOŠV Anton Siekel.

paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV