Aktuality

SOV vyhodnotil literárnu súťaž k Olympijskému dňu, do ktorej sa zapojilo 46 školákov

SOV

Bratislava 15. júna (SOV) – Odborná porota Slovenského olympijského výboru (SOV) vyhodnotila tento týždeň literárnu súťaž pre školy, ktorú SOV vypísal k tohtoročnému Olympijskému dňu (celosvetovo sa oslavuje 23. júna). Súťaž s témou olympiijských hodnôt „Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt“ prebiehala od 2. do 31. mája. Žiaci a študenti základných a stredných škôl súťažili v troch vekových kategóriách: do 10 rokov, od 10 do 15 rokov a od 15 do 18 rokov.

Účastníci zaslali spolu 46 súťažných prác – jednu v prvej, 16 v druhej a 29 v tretej vekovej kategórii. Porota v zložení František Chmelár (čestný prezident SOV), Vladimír Miller (poradca prezidenta SOV a čestný člen), Katarína Ráczová (predsedníčka Klubu fair play SOV a čestná členka SOV), Klára Urbánová (novinárka, členka komisie SOV pre ženy a šport) a Miroslav Tomášik (novinár, člen vedenia KFP SOV) ocenila práce dovedna ôsmich účastníkov súťaže, z toho siedmich dievčat. Všetky ocenené práce si môžete prečítať

.

Porota rozhodla o udelení cien nasledovne:

  1. kategória:

Čestné uznanie: Timea Hlavinková (ZŠ Pri kríži 11, Bratislava): Šport je super

            

  1. kategória:

1. miesto: Kristína Krasňanová (ZUŠ, Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto): Začalo sa to zmrzlinou

2. miesto: Nina Očadlíková (ZŠ Na Hôrke 30, Nitra): Výnimočnosť športu

3. miesto: Mirka Jalčáková (Cirkevná ZŠ sv. Juraja, Svidník): Gól s protézou

Čestné uznanie:  Katarína Saláková (ZŠ Školská 2, Michalovce): Rešpekt

            

III. kategória:

1. miesto: Nicol Hátasová  (Gymnázium A. Einsteina 35, Bratislava): Môj splnený sen

2. miesto: Laura Kravcová (SZŠ Prešov, Sládkovičova 36): Športom k ľudskosti

3. miesto: Marek Jaroš (Obchodná akadémia Stará Ľubovňa): Štyri nohy