Športové aktuality
3 min. čítania

Stanovisko SOŠV k rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré rozhodlo o odstúpení mesta od organizácie letného EYOF 2021

Ľubomír Souček

BRATISLAVA 22. marca (SOŠV) – Predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) počas piatka 22. marca prostredníctvom živého vysielania na internete znovu niekoľko hodín pozorne sledovali priebeh ďalšieho mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Košiciach. Toto zasadnutie pomerom hlasov 20:16 (2 poslanci sa zdržali) rozhodlo o tom, že mesto Košice z dôvodu nedostatočnej investičnej a finančnej pripravenosti projektu zaväzuje primátora ukončiť všetky aktivity smerujúce k usporiadaniu XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý sa vo východoslovenskej metropole mal konať v júli roka 2021. To znamená, že Košice odstupujú od usporiadania letného EYOF 2021.

Košická mestská rada, ktorá zasadala 21. marca, odporučila poslancom odstúpiť od projektu usporiadania XVI. letného EYOF. V rovnakom duchu predstúpil pred mestských poslancov v piatok ráno primátor mesta Jaroslav Polaček, ktorý ešte pred spustením rozpravy povedal: „EYOF 2021 v Košiciach nebude“. Priebeh mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva a takisto aj výsledok hlasovania ukázali hlbokú rozpoltenosť názorov poslancov na to, či Košice majú, alebo nemajú organizovať letný EYOF 2021. V rozprave odznelo mnoho hlasov aj v prospech usporadania podujatia, vrátane hlasov občanov – zástupcov športových klubov aj prevádzkovateľa jednej športovej haly v meste. Ale konečné rozhodnutie mestského zastupiteľstva bolo napokon negatívne.

Vedenie SOŠV s veľkým poľutovaním prijalo rozhodnutie mesta Košice o vzdaní sa organizácie letného EYOF, ktorý je najrozsiahlejším multišportovým mládežníckym podujatím v Európe. Vedenie SOŠV vyjadruje presvedčenie, že organizácia letného EYOF 2021 mohla výrazne pomôcť rozvoju športu v druhom najväčšom slovenskom meste a k vybudovaniu novej, resp. k rekonštrukcii doterajšej športovej infraštruktúry v meste.

Záporné rozhodnutie mesta Košice bolo prijaté v poslednej možnej chvíli, po predchádzajúcom dlhom naťahovaní času. Odmietnutie organizácie letného EYOF 2021 dostáva SOŠV ako jednu z troch zmluvných strán kontraktu s hostiteľským mestom do kritickej situácie. Podujatie sa má uskutočniť už o 28 mesiacov a na hľadanie alternatívneho riešenia zostáva veľmi málo času.

Zástupcovia SOŠV budú o zamietavom rozhodnutí mestského zastupiteľstva v Košiciach k organizácii letného EYOF okamžite informovať prezidenta Európskych olympijských výborov (EOV) Janeza Kocijančiča. EOV sú vo veci príprav letného EYOF 2021 treťou zmluvnou stranou a zároveň sú vlastníkom práv na podujatie.

Slovenský olympijský a športový výbor začne urýchlene rokovať so záujemcami spomedzi iných miest na Slovensku, ktoré by boli ochotné a schopné dôstojne zorganizovať letný EYOF v roku 2021.

Podujatia a športovci
od nitra

Súvisiace

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV