Šport a olympizmus
Bratislava
2 min. čítania

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov na Slovensku a SOŠV podpísali partnerstvo na podporu utečencov prostredníctvom športu

Memorandum o porozumení v sídle SOŠV podpísali riaditeľka kancelárie UNHCR na Slovensku Danijela Popovicová-Efendicová a prezident SOŠV Anton Siekel.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) na Slovensku a Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v utorok 23. mája podpísali Memorandum o porozumení s cieľom posilniť spoluprácu s olympijským hnutím a športovými zväzmi na Slovensku.

Memorandum o porozumení v sídle Slovenského olympijského a športového výboru podpísali riaditeľka kancelárie UNHCR na Slovensku Danijela Popovicová-Efendicová a prezident SOŠV Anton Siekel.

Cieľom partnerstva je rozšíriť športové aktivity a posilniť spoluprácu so športovými združeniami a športovcami v prospech utečencov a iných násilne vysídlených ľudí tým, že ich zapoja do športových aktivít na všetkých úrovniach. Šport a súťaženie môžu u utečencov prispieť k fyzickej a duševnej pohode. Zároveň u nich podporia pocit spolupatričnosti, vďaka čomu sa cítia súčasťou hostiteľských komunít.

UNHCR a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sú na globálnej úrovni dlhoročnými partnermi. Toto spojenie posilnili utvorením Olympijskej nadácie pre utečencov (Olympic Refugee Foundation), ktorej predsedajú prezident MOV a vysoký komisár OSN pre utečencov.

Partnerstvo medzi UNHCR a SOŠV bude založené na rovnakých princípoch ako spolupráca uvedených nadnárodných organizácií. Bude propagovať šport a rolu, ktorú môžu zohrávať športové organizácie v prístupe k utečencom. Dnešný podpis predstavuje prvé memorandum o porozumení medzi UNHCR a národným olympijským výborom v Európe.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV