SOŠV
3 min. čítania

V GRANDEN sme hrdí, keď naša podpora prináša úspechy športovým talentom

PR článok
V šamorínskej bubline sú k dispozícii výborne vybavené športoviská, aj špičková posilňovňa.
Foto
XBS

Spoločnosť GRANDEN už vyše dvadsať rokov podporuje šport mládeže. Považuje za veľmi dôležité orientovať sa na športovanie mládeže, keďže bez dobrého základu nie je na čom stavať.

„Ak podchytíme deti a juniorov včas a naučíme ich pravidelne športovať, učíme ich zároveň sebadisciplíne, vytrvalosti a tiež hodnotám, ktoré budú vo svojom ďalšom živote potrebovať“, hovorí CEO poisťovacej a maklérskej spoločnosti GRANDEN Jozef Kollár. Dodáva, že s podporou športu začala ich spoločnosť ešte v čase, keď sám nemal rodinu ani deti, ale videl vo svojom okolí, že deti sú zavreté doma pri počítačoch a televízoroch. „Nechodia von, ako v časoch, keď sme boli my deti a na bicykloch sme sedeli hneď, ako sa nám skončila škola a ledva sme došli domov, už sme behali po vonku a chodili do množstva krúžkov. V zime sme držali v rukách hokejky a v lete behali za futbalovou loptou“. 

CEO poisťovacej a maklérskej spoločnosti GRANDEN Jozef Kollár.
Foto
GRANDEN

Jozef Kollár poukazuje aj na ďalší faktor: „Vidieť dnes behať deti len tak na uliciach je až ojedinelý prípad. Veľa detí má nadváhu, alergie a množstvo ďalších zdravotných problémov“. Pritom zdravie je podľa neho najdôležitejšia investícia do budúcnosti každého človeka. Okrem toho prevencia je oveľa lacnejšia, ako riešenie rozvinutých ochorení. „My si to v GRANDEN-e uvedomujeme a okrem dobrého pocitu, ktorý máme pri každom úspechu športovca, ktorého sme podporili, uvedomujeme si aj spoločenský význam podieľania sa na podpore športovania mládeže“, konštatuje Jozef Kollár. Za nešťastné považuje to, že školy dnes nemajú potrebné kapacity na zabezpečovanie športového  vyžitia detí a ani sa to od nich nevyžaduje.

GRANDEN prioritne podporuje mládežnícky šport, aj keď stáva sa aj to, že občas je podpora nasmerovaná aj k profesionálnym športovcom. Jozef Kollár upresňuje, že spoločnosť GRANDEN podporuje mládežnícky futbal, hokej alebo vonkajší nohejbal, hokejbal, basketbal a volejbal. Dodáva, že „vždy to bolo v závislosti od aktuálnej potreby toho ktorého športu, ktorý potreboval pomôcť“. Nepodporujú iba jedno konkrétne juniorské mužstvo, ale idú skôr cestou celoplošného záberu. „Uvedomujeme si, že naša podpora  nie je dostačujúca na pokrytie všetkých finančných potrieb klubov, vždy je to v súčinnosti s mestom, VÚC a v neposlednom rade aj rodičov, ktorí majú obrovský podiel na sponzorovaní športu svojich detí“. V týchto aktivitách sa spájajú aj so svojimi  obchodnými partnermi, s ktorými dokážu pomáhať stále viac. Veľmi dôležité je to práve v tomto období, keď šport padá do existenčného ohrozenia. Jozef Kollár: „Veríme, že sa nám spoločne podarí udržať mládežnícky šport a sme pripravení urobiť pre to maximum. Som rád, že náš prístup sa zhoduje aj s aktivitami SOŠV“.  

GRANDEN je nezávislá poisťovacia maklérska spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré aplikuje od roku 2003. Spoločnosť GRANDEN sa špecializuje predovšetkým na neživotné poistenie a spolupracuje so všetkými významnými poisťovňami, ktoré sú dlhodobo stabilné a schopné niesť riziká jej klientov. U jednotlivých poisťovateľov priebežne vyhodnocuje rating, kvalitu zaistenia, produktovú ponuku,  celkový proces likvidácie a efektivitu zabezpečenia zmien v jednotlivých poistných zmluvách. 

Viac informácií na www.granden.sk

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri