Šport a olympizmus
7 min. čítania

Vyhodnotenie Olympijského odznaku všestrannosti 2020/2021

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Postupné uvoľňovanie protipandemických opatrení v druhom polroku školského roka 2020/2021 umožnilo nadviazať na pilotný ročník Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV), ktorého cieľom je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, ako aj prípadná identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich ďalšej športovej výkonnostnej úrovni.

Ide o dobrovoľný športový projekt, ktorý sa primárne realizuje na základných školách a osemročných gymnáziách počas školského roka aj na hodinách telesnej výchovy. Vďaka projektu je možné utvoriť si komplexný obraz o pohybových schopnostiach mladej populácie, ako aj porovnať pohybové schopnosti mládeže na Slovensku so zahraničím.

Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal pohybové schopnosti, ktoré ukazujú úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti. Batéria testov OLOV obsahuje disciplíny: skok do diaľky z miesta, ľah-sed (za 30 s), vytrvalostný člnkový beh, hod medicinbalom vzad, výdrž v zhybe nadhmatom a člnkový beh 10 x 5 m.

Na získanie niektorého zo zlatých, strieborných a bronzových odznakov všestrannosti je nutné uspieť vo všetkých disciplínach aspoň minimálnym výkonom. Bodovacia tabuľka je navrhnutá tak, aby sa bolo možné porovnávať medzi jednotlivými ročníkmi a sledovať, či sa jednotlivci v jednotlivých ročníkoch zlepšujú od priemeru a naopak. Minimálne bodové hranice pre získanie odznaku boli po odporúčaniach nastavené tak, aby boli dosiahnuteľné aj žiakmi, ktorí sa nevenujú systematickému tréningu.

Potešiteľná účasť škôl aj napriek pandémii

Vďaka aktivite 152 škôl sa do projektu OLOV podarilo zapojiť 3700 žiakov vo veku 11 a 12 rokov. Z tohto počtu absolvovalo všetkých šesť disciplín 2797 žiakov (1419 dievčat a 1378 chlapcov) zo 124 škôl. Pre porovnanie v pilotnom ročníku 2019/2020 sa zapojilo 1707 žiakov (829 dievčat a 878 chlapcov) z 39 škôl.

Celkovo boli udelené odznaky 713 účastníkom (369 dievčatám a 344 chlapcom), čo predstavuje 25,5 %.

Zlaté odznaky získalo 99 účastníkov (47 dievčat a 52 chlapcov), čo predstavuje 3,5 %.

Strieborné odznaky získalo 199 účastníkov (105 dievčat a 94 chlapcov), čo predstavovalo 7,1 %.

Bronzové odznaky získalo 415 účastníkov (217 dievčat a 198 chlapcov), čo predstavovalo 14,8 %.

V tabuľke nižšie uvádzame prehľad 15 najúspešnejších dievčat a chlapcov zo základnej časti. V kategórii dievčat získala najvyšší počet bodov 11-ročná Laura Fučelová z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine (5250 bodov). Medzi chlapcami sa najvyššie umiestnil 11-ročný Damián Janek zo ZŠ, Mlynská 7 v Stropkove (5520 bodov).

Prehľad  15 najúspešnejších chlapcov v súťaži jednotlivcov v rámci OLOV 2020/2021

Meno Škola Počet bodov Odznak
Janek Damián ZŠ Mlynská 7, Stropkov 5520 zlatý
Rybanský Tadeáš ZŠ s MŠ Školská 292/7, Bojnice 5190 zlatý
Weiss Dominik ZŠ E. Maróthy Šoltésovej, M. R. Štefánika 3, Krupina 5120 zlatý
Lukáček Dávid ZŠ Vŕšok 20, Láb 5070 zlatý
Fotul Richard ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice-Staré Mesto 5050 zlatý
Madaj Marek ZŠ s MŠ Školská 292/7, Bojnice 5020 zlatý
Kilian Patrik ZŠ ako organizačná zložka Spojenej školy Ostredková 10, Bratislava 4850 zlatý
Obenrauch Maxim ZŠ ako organizačná zložka Spojenej školy Ostredková 10, Bratislava 4800 zlatý
Horváth Alex ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Čs. armády 15, Moldava nad Bodvou 4720 zlatý
Baščúr Igor ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Čs. armády 15, Moldava nad Bodvou 4680 zlatý
Paška Lukáš ZŠ Kežmarská 30, Košice-Západ 4650 zlatý
Rampach Šimon ZŠ s MŠ A. Felcána, Hlohovec 4620 zlatý
Balog Radovan ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Čs. armády 15, Moldava nad Bodvou 4610 zlatý
Bohuš Lukáš ZŠ E. Maróthy Šoltésovej, M. R. Štefánika 3, Krupina 4590 zlatý
Šestina Samuel ZŠ Kežmarská 30, Košice-Západ 4550 zlatý

Prehľad 15 najúspešnejších dievčat v súťaži jednotlivcov v rámci OLOV 2020/2021

Meno Škola Počet bodov Odznak
Fučelová Laura Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin 5250 zlatý
Lakatošová Mária ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Čs. armády 15, Moldava nad Bodvou 5080 zlatý
Kureková Katarína Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin 4980 zlatý
Mačeková Nina ZŠ s MŠ Školská 93, Plaveč 4930 zlatý
Zivčáková Lilly ZŠ Vŕšok 20, Láb 4900 zlatý
Macášová Natália ZŠ Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto 4860 zlatý
Szekelyová Viktória ZŠ Teodora J. Moussona 4, Michalovce 4690 zlatý
Olexová Sandra ZŠ s MŠ Krčava 4690 zlatý
Miklovičová Ema ZŠ s MŠ A. Felcána, Hlohovec 4650 zlatý
Polakovičová Lucia ZŠ s MŠ A. Vagača, Štúrova 12, Detva 4630 zlatý
Kráľová Lenka ZŠ E. Maróthy Šoltésovej, M. R. Štefánika 3, Krupina 4610 zlatý
Wiesengangerová Sofia ZŠ s MŠ A. Felcána, Hlohovec 4590 zlatý
Lepejová Lívia Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin 4550 zlatý
Vágvölgyi Orsolya ZŠ Jánosa Endrödyho, Mužla 4550 zlatý
Rybárová Michaela ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Čs. armády 15, Moldava nad Bodvou 4540 zlatý

Zároveň ponúkame prehľad výsledkov krajských kôl v rámci postupovej súťaže zmiešaných družstiev.

V Bratislavskom kraji bolo najúspešnejšie družstvo ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave.

V Trnavskom kraji získalo najviac bodov družstvo MŠ a ZŠ A. Felcána v Hlohovci. V Nitrianskom kraji sa na prvom mieste umiestnilo družstvo ZŠ Benkova v Nitre. V Trenčianskom kraji to bolo družstvo Spojenej školy sv. J. Bosca v Novej Dubnici.

V Žilinskom kraji sa najvyššie umiestnilo družstvo z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine. V Banskobystrickom kraji zvíťazilo družstvo ZŠ Pionierska v Brezne, v Prešovskom kraji družstvo Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni a v Košickom kraji družstvo zo ZŠ Tomášikova v Košiciach.

Prehľad troch najúspešnejších škôl v krajskom kole OLOV v rámci Bratislavského kraja

ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava 39270 bodov
ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava 30250 bodov
ZŠ Medzilaborecká, Bratislava 30170 bodov

Prehľad troch najúspešnejších škôl v krajskom kole OLOV v rámci Trnavského kraja

ZŠ s MŠ A. Felcána, Hlohovec 37810 bodov
ZŠ J. Fándlyho, Sereď 31650 bodov
ZŠ Sobotište, Sobotište-Javorec 31170 bodov

Prehľad troch najúspešnejších škôl v krajskom kole OLOV v rámci Nitrianskeho kraja

ZŠ Benkova 34, Nitra 32210 bodov
ZŠ Fatranská 14, Nitra 31650 bodov
ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky 31170 bodov

Prehľad troch najúspešnejších škôl v krajskom kole OLOV v rámci Trenčianskeho kraja

Spojená škola sv. J. Bosca, Nová Dubnica 30300 bodov
ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom 29180 bodov
ZŠ s MŠ Kočovce 26640 bodov

Prehľad troch najúspešnejších škôl v krajskom kole OLOV v rámci Žilinského kraja

Gymnázium J. Lettricha, Martin 32830 bodov
ZŠ Nábrežná 845/17, Kysucké N. Mesto 30930 bodov
Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika, Martin 30240 bodov

Prehľad troch najúspešnejších škôl v krajskom kole OLOV v rámci Banskobystrického kraja

ZŠ a MŠ Pionierska 2, Brezno 34480 bodov
ZŠ J. C. Hronského, Krupina 29070 bodov
ZŠ M. Rázusa, Zvolen 28960 bodov

Prehľad troch najúspešnejších škôl v krajskom kole OLOV v rámci Prešovského kraja

Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa 31300 bodov
ZŠ s MŠ Spišské Bystré 22440 bodov
ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves 21810 bodov

Prehľad troch najúspešnejších škôl v krajskom kole OLOV v rámci Košického kraja

ZŠ Tomášikova 31, Košice 34430 bodov
ZŠ Kežmarská 30, Košice 33600 bodov
ZŠ T. J. Moussona, Michalovce 32720 bodov

Družstvá umiestnené na prvom mieste z každého kraja ako aj 30 najlepších jednotlivcov (15 chlapcov a 15 dievčat) zo základnej časti sa zúčastní celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 28. septembra v Olympijskom tréningovom centre X-Bionic Sphere v Šamoríne.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri