Šport a olympizmus
4 min. čítania

Vyhodnotenie výzvy OCEP: „Čo znamená pre vás fair play“

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v spolupráci s EYOF Banská Bystrica 2022 a Klubom fair play SOŠV priniesol v mesiaci február pre školy zapojené do programu OCEP ďalšiu z výziev pod názvom „Čo znamená pre vás fair play“.

V rámci tejto výzvy mali žiaci týchto škôl pripraviť krátke minútové videá, v ktorých mali kreatívnym spôsobom vyjadriť význam fair play. Príspevky mohli mať podobu napr. rozhovoru s kamarátom, spolužiakom, pedagógom, športovcom, osobnosťou zo spoločenského života o význame fair play v športe alebo v každodennom živote, alebo o situácii, keď boli svedkami či priamymi aktérmi udalosti s témou fair play.

Jednotlivé videá si môžete pozrieť na facebookovej stránke OVEP – olympijská výchova pre školy https://www.facebook.com/groups/olympijskavychovapreskoly

Vyhodnotenie výzvy prebehlo dňa 15. marca 2022 počas zasadnutia kolégia Klubu fair play SOŠV. Členovia kolégia ocenili úsilie a kreativitu žiakov a zo všetkých príspevkov určili celkové poradie zúčastnených 25 škôl. Kolégium KFP SOŠV tiež rozhodlo o pridelení špeciálnej ceny žiakovi 8. triedy ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline Františkovi za animované video.

Výsledné poradie výzvy

1. miesto ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina  55 bodov
2. miesto ZŠ T. J. Moussona, Michalovc1. miestoe  54 bodov
3. miesto  Konzervatórium J. L. Bellu, B. Bystrica  53 bodov
4. miesto ZŠ s MŠ Terňa 52 bodov
5. miesto   Stredná športová škola, Tr. SNP 14, Košice 51 bodov
6. miesto SZŠ, Masarykova 27, Michalovce 50 bodov
7. miesto ZŠ Spojová 14, B. Bystrica 49 bodov
8. miesto Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica 48 bodov
9. miesto SOŠ hotelových služieb a obchodu, B. Bystrica  47 bodov
10. miesto ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice  46 bodov
11. miesto Obchodná akadémia, B. Bystrica  45 bodov
12. miesto Gymnázium J. kráľa, Zlaté Moravce 44 bodov
13. miesto ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 43 bodov
14. miesto ZŠ Golianova, B. Bystrica 42 bodov
15. miesto ZŠ trieda SNP 20, B. Bystrica 41 bodov
16. miesto Súkromné gymnázium Mercury, Bratislava 40 bodov
17. miesto SOŠ technická, Poprad 39 bodov
18. miesto Gymnázium M. Kováča, B. Bystrica 38 bodov
19. miesto ZŠ V. Šuleka, Hlohovec 37 bodov
20. miesto ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave 36 bodov
21. miesto ZŠ Slobodného slov. vysielača, B. Bystrica  35 bodov
22. miesto ZŠ Škultétyho, Nitra 34 bodov
23. miesto SOŠ podnikania a služieb, Námestovo  33 bodov
24. miesto ZŠ Kremnička 32 bodov
25. miesto Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica  31 bodov

Priebežné poradie škôl OCEP po dvoch výzvach

1. miesto ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina  110 bodov
2. miesto ZŠ T. J. Moussona, Michalovce 107 bodov
3. miesto ZŠ s MŠ Terňa    106 bodov
4. miesto SZŠ, Masarykova 27, Michalovce 100 bodov
5. miesto SOŠ hotelových služieb a obchodu, B. Bystrica  99 bodov
6. miesto Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce 95 bodov
7. miesto ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice 94 bodov
8. miesto Konzervatórium J. L. Bellu, B. Bystrica 53 bodov
9. miesto Stredná športová škola, Tr. SNP 14, Košice 51 bodov
10. miesto Katolícke gymnázium Š. Moyzesa, B. Bystrica 49 bodov
  ZŠ Spojová 14, B. Bystrica  49 bodov
12. miesto Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica 48 bodov
13. miesto Obchodná akadémia, B. Bystrica  45 bodov
14. miesto ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 43 bodov
15. miesto ZŠ Golianova, B. Bystrica 42 bodov
16. miesto ZŠ trieda SNP 20, B. Bystrica 41 bodov
17. miesto Súkromné gymnázium Mercury, Bratislava 40 bodov
18. miesto SOŠ technická, Poprad        39 bodov
19. miesto Gymnázium M. Kováča, B. Bystrica     38 bodov
20. miesto ZŠ V. Šuleka, Hlohovec 37 bodov
21. miesto ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave  36 bodov
22. miesto ZŠ Slobodného slov. vysielača, B. Bystrica 35 bodov
23. miesto ZŠ Škultétyho, Nitra 34 bodov
24. miesto SOŠ podnikania a služieb, Námestovo  33 bodov
25. miesto ZŠ Kremnička 32 bodov
26. miesto Gymnázium A. Sládkoviča, B. Bystrica 31 bodov

Školám zaradeným v programe OCEP dávame do pozornosti príležitosť požiadať Klub fair play SOŠV o besedu, návštevu na škole či webinár na tému fair play. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať KFP SOŠV na adrese fairplay@olympic.sk.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia