Šport a olympizmus
3 min. čítania

ZOK SR má schválené zameranie činnosti na roky 2023 až 2025

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Účastníci valného zhromaždenia ZOK SR vo Vysokých Tatrách.
Foto
ARCHÍV SOŠV

Na valnom zhromaždení Združenia olympijských klubov SR (ZOK SR) schválili delegáti zameranie činnosti na roky 2023 až 2025. Za účasti prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela odovzdali ocenenia pre regionálne kluby.

Valné zhromaždenie Združenia olympijských klubov SR sa uskutočnilo v priestoroch Grand Hotela Bellevue v Starom Smokovci. ZOK má 25 regionálnych klubov, na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia 24 z nich.

Ocenenie jubilujúcich olympijských klubov.
Ocenenie jubilujúcich olympijských klubov z Banskej Bystrice a Lučenca.
Foto
SOŠV

V úvode rokovania prezident SOŠV Anton Siekel, predseda ZOK SR Vladimír Miller a riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková ocenili jubilujúce olympijské kluby z Banskej Bystrice a Lučenca. Čestným predsedom ZOK sa stal Anton Švajlen z OK Košice (ocenenie prevzal Miroslav Luberda), čestnými členmi ZOK sa stali Viliam Mjartan (OK Spiš), Mária Mračnová (OK Bratislava) a Michal Staňo (OK Žilina).

Najdôležitejším bodom rokovania bolo schválenie zamerania činnosti olympijských klubov na obdobie rokov 2023 až 2025, ktoré členovia schválili bez pripomienok. V ďalšom období je nevyhnutné rešpektovať autonómnosť a špecifiká jednotlivých OK. „Šírenie myšlienok, filozofie, ideí, ducha a hodnôt olympizmu a ich realizácia, nemôžu byť predmetom bezduchého, kvantitatívneho hodnotenia klubov formou bodovacieho systému. Systém, ktorý vyvolával nespokojnosť, podozrievanie a nevraživosť, je potrebné zrušiť,“ píše v schválenom dokumente.

OK by mali spolupracovať s mestskou a regionálnou samosprávou a jej orgánmi i s centrami voľného času. OK by si mali hľadať v budúcnosti priestor na svoje financovanie. Zároveň by si mali hľadať a uvádzať do života nové formy a aktivity pre všetky vekové kategórie.

Na valnom zhromaždení ZOK SR vo Vysokých Tatrách udelili aj čestné členstvá.
Na valnom zhromaždení ZOK SR vo Vysokých Tatrách udelili aj čestné členstvá.
Foto
SOŠV

OK sa budú podieľať na organizácii aktivít Olympijského dňa, tvorivo chcú využiť blížiace sa najväčšie celosvetové športové podujatia – Hry XXXIII. Olympiády v Paríži 2024 a zimné olympijské hry Miláno Cortina 2026, podľa svojho uváženia sa zapoja do odporúčaných projektov, programov a aktivít SOŠV (Kvapka krvi, OLOV, Vykročte za zdravím, OVEP, Deň Zeme, Deň vody...).

Združenie olympijských klubov Slovenskej republiky je organizačná zložka Slovenského olympijského a športového výboru. V rámci svojej činnosti koordinuje činnosť, aktivity a postup združených subjektov, t. j. olympijských klubov (OK), ktoré šíria a realizujú idey a myšlienky olympizmu po celom Slovensku.  Poslaním OK je chrániť, rozvíjať a podporovať olympijské a športové hnutie vo svojom meste a regióne, za aktívnej účasti bývalých olympionikov a ďalších podporovateľov olympizmu, najmä z oblasti športového, spoločenského, podnikateľského a politického života.

Juniorský olympijský tím 2024
2 percent nadacia

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV