Krajské kolo družstiev a jednotlivcov

Krajské kolá súťaže sa uskutočnia v nasledovných mestách:

Košický kraj
Dátum konania: 21.3.2022
Miesto konania: Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša, Alejová 2, Košice
                
Prešovský kraj
Dátum konania: 6.4.2022
Miesto konania: Športová hala - Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov

Banskobystrický kraj
Dátum konania: 7.4.2022
Miesto konania: Športová Hala Dukla, Cesta na štadión 1271/28, Banská Bystrica

Trenčiansky kraj
Dátum konania: 11.4.2022
Miesto konania: Športová hala, Olympionikov 2, Prievidza

Žilinský kraj
Dátum konania: 12.4.2022
Miesto konania: Športová hala – Podháj, Československej armády 1699/12, Martin

Nitriansky kraj
Dátum konania: 25.4.2022
Miesto konania: Mestská športová hala, Dolnočermánska 105, Nitra

Trnavský kraj
Dátum konania: 26.4.2022    
Miesto konania: Diplomat aréna, Kuzmányho 19, Piešťany

Bratislavský kraj
Dátum konania: 28.4.2022
Miesto konania: Športová hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava - Nové Mesto

V krajskom kole sa zúčastní 1 družstvo za každú školu kraja, ktorá absolvovala a zaslala výsledky OLOV školského kola v stanovenom termíne a 2 najlepší jednotlivci za každé pohlavie (2 chlapci a 2 dievčatá), ktorí nie sú členmi družstva reprezentujúceho školu a absolvovali školské kolo v stanovenom termíne. Súťažiť sa bude v prekážkovej dráhe.

Ukážka finálovej dráhy v školskom roku 2020/2021.

Víťazné družstvo a 3 najlepší jednotlivci z každého pohlavia (3 chlapci a 3 dievčatá) krajského kola postúpia do celoslovenského finále. Náklady spojené s účasťou na krajskom kole (cestovné a stravné) budú účastníkom preplatené na základe internej smernice SOŠV o cestovných náhradách.

SOŠV si vyhradzuje právo zmeny v dátumoch súťaží, miestach konania súťaží a postupových kľúčoch súťažiacich.

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri