Krajské kolo

V krajskom kole sa môže zúčastniť 1 osemčlenné družstvo (6.ročník/Prima žiak + žiačka, 7.ročník/Sekunda žiak + žiačka, 8.ročník/Tercia žiak + žiačka, 9.ročník/Kvarta žiak + žiačka) za školu, ktorá získala certifikát zo  školského kola OLOV z aktuálneho ročníka projektu.

Termín prihlásenia na Krajské kolá OLOV sa do 7.3.2023 prostredníctvom portálu školský šport.

Krajské kolá súťaže sa uskutočnia v nasledovných mestách:

Trenčiansky kraj               Trenčín                 13. 3. 2023

Stredná športová škola – športová hala Staničná 6, Trenčín

Vloženie súpisky do: 7.3.2023

Nitriansky kraj                  Levice                   14. 3. 2023

Športová hala, Turecký rad 3918, Levice

Vloženie súpisky do: 7.3.2023

Košický kraj                        Košice                   28. 3. 2023

Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Vloženie súpisky do: 21.3.2023

Prešovský kraj                  Prešov                  29. 3. 2023

Športová hala - Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov

Vloženie súpisky do: 21.3.2023

Trnavský kraj                     Bratislava            19. 4. 2023

Športová hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava - Nové Mesto

Vloženie súpisky do: 13.4.2023

Bratislavský kraj               Bratislava            19. 4. 2023

Športová hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava - Nové Mesto

Vloženie súpisky do: 13.4.2023

Žilinský kraj                        Martin                  26. 4. 2023

Športová hala – Podháj, Československej armády 1699/12, Martin

Vloženie súpisky do: 19.4.2023

Banskobystrický kraj      Banská Bystrica 27. 4. 2023

Športová Hala Dukla, Cesta na štadión 1271/28, Banská Bystrica

Vloženie súpisky do: 19.4.2023

Ukážka prekážkovej dráhy v krajských kolách v školskom roku 2021/2022.

Víťazné družstvo krajského kola postupuje do celoštátneho kola - finále OLOV.

SOŠV si vyhradzuje právo zmeny v súťažných disciplínach, dátumoch súťaží, miestach konania súťaží a postupových kľúčoch súťažiacich.

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV