Krajské kolo

V krajskom kole sa môže zúčastniť 1 osemčlenné družstvo (6.ročník/Prima žiak + žiačka, 7.ročník/Sekunda žiak + žiačka, 8.ročník/Tercia žiak + žiačka, 9.ročník/Kvarta žiak + žiačka) za každú školu kraja, ktorá absolvovala a zaslala výsledky OLOV školského kola v stanovenom termíne.

Krajské kolá súťaže sa uskutočnia v nasledovných mestách:

Košický kraj
Dátum konania:
Miesto konania:

Prešovský kraj
Dátum konania:
Miesto konania:

Banskobystrický kraj
Dátum konania:
Miesto konania:

Trenčiansky kraj
Dátum konania:
Miesto konania:

Žilinský kraj
Dátum konania:
Miesto konania:

Nitriansky kraj
Dátum konania:
Miesto konania:

Trnavský kraj
Dátum konania:
Miesto konania:

Bratislavský kraj
Dátum konania:
Miesto konania:

Ukážka prekážkovej dráhy v krajských kolách v školskom roku 2021/2022.

Víťazné družstvo krajského kola postupuje do celoštátneho kola - finále OLOV.

SOŠV si vyhradzuje právo zmeny v súťažných disciplínach, dátumoch súťaží, miestach konania súťaží a postupových kľúčoch súťažiacich.

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola