Krajské kolo družstiev a jednotlivcov

Termín realizácie krajských kôl je stanovený na mesiace marec a apríl 2022. Tie sa uskutočnia vo vybraných mestách v školských telocvičniach alebo športových halách v spolupráci s určenými krajskými koordinátormi. Do postupovej súťaže je možné prihlásiť sa od 17.1.2022 do 21.2.2022.

V krajskom kole sa zúčastní 1 družstvo za každú školu kraja, ktorá absolvovala a zaslala výsledky OLOV školského kola v stanovenom termíne a 2 najlepší jednotlivci za každé pohlavie (2 chlapci a 2 dievčatá), ktorí nie sú členmi družstva reprezentujúceho školu a absolvovali školské kolo v stanovenom termíne. Súťažiť sa bude v prekážkovej dráhe OCELOT:

Ukážka dráhy v školskom roku 2020/2021.

Víťazné družstvo a 3 najlepší jednotlivci z každého pohlavia (3 chlapci a 3 dievčatá) krajského kola postúpia do celoslovenského finále. Náklady spojené s účasťou na krajskom kole (cestovné a stravné) budú účastníkom preplatené na základe internej smernice SOŠV o cestovných náhradách.

SOŠV si vyhradzuje právo zmeny v dátumoch súťaží, miestach konania súťaží a postupových kľúčoch súťažiacich.

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri