POSTUPOVÁ SÚŤAŽ ŠKôL

V školskom roku 2020/2021 sa v prípade záujmu sa môžu školy prihlasovať zaslaním emailu na [email protected] Prihlásené školy v projekte budú koordinované cez SOŠV a obdržia príslušné inštrukcie. V postupovej súťaži škôl (školský rok 2020/2021), môže škola zostaviť svoje 8 členné reprezentačné družstvo, ktorých členovia družstva súťažia vo všetkých 6 disciplínach. Po zaslaní tabuliek na SOŠV, ktorý vyhodnotí sčítanie bodov celého družstva, SOŠV určí celkové poradie škôl a prípadný postup do okresné finálové kolo. Školy realizujú testovanie svojich žiakov na školách od októbra 2020 do konca februára 2021.

OKRESNÉ FINÁLOVÉ KOLÁ

Termín realizácie: Marec 2021

Účasť jednotlivých družstiev v okresnom finále je podmienená absolvovaním všetkých 6 disciplín každého žiaka družstva a dosiahnutím adekvátnym počtov bodov, ktoré určili poradie postupu do okresných finálových kôl. Okresné finálové kolá sa budú realizovať vo vybranej škole v danom okrese a v určenom termíne. Organizácia okresného finálového kola je v spolupráci členov miestneho olympijského klubu, koordinátora, olympionika, prípadne zástupcu Slovenského olympijského a športového výboru. Počas súťažného dňa bojujú družstvá o postup do krajských finálových kôl. Všetci účastníci v okresnom finálovom kole získajú pamätný diplom a účastnícke odznaky. Ti najlepší získajú diplomy. Do krajských finálových kôl postupujú družstvá s najvyšším súčtom bodov jednotlivých členov v 6 disciplínach.

viac info

KRAJSKÉ FINÁLOVÉ KOLÁ

Termín realizácie: Apríl 2021

Účasť jednotlivých družstiev v krajských finálových kolách je podmienená splnením kritérií postupu z okresných finálových kôl. Krajské finálové kolá sa budú realizovať v hlavných krajských mestách kde sídlia samosprávy, v spolupráci členov miestneho olympijského klubu, koordinátora, olympionika, prípadne zástupcu SOŠV. V krajských finálových kolách bojujú súťažné družstvá o postup do celoslovenského, republikového finále. Všetci účastníci v krajskom finálovom kole získajú pamätný diplom a najlepší medaile. Do celoslovenského finále postupuje družstvo s najvyšším súčtom bodov jednotlivých členov.

viac info

CELOSLOVENSKÉ, REPUBLIKOVÉ FINÁLE

Termín realizácie: Máj 2021

Účasť jednotlivých družstiev v celoslovenskom republikovom finále je podmienená splnením kritérií postupu z krajských finálových kôl. Organizácia celoslovenského finále vo vybranom meste je kompletne v réžii SOŠV (ubytovanie, strava, doprava). Všetci účastníci získavajú zaujímavý štartový balíček a diplom. Najúspešnejšie družstvá budú ocenené medailami, diplomami a vecnými cenami. V budúcnosti SOŠV bude usilovať v spolupráci s ČOV o spoločné česko-slovenské finále.

viac info

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri