Súťaž škôl

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie COVID-19 a ukončenia školského roka 2019/2020 sa projekt Olympijský odznak všestrannosti presúva na ďalší školský rok 2020/2021. Školy, ktoré sa zapojili do projektu v školskom roku 2019/2020 budú vyhodnotené a  materiál zaslaný v priebehu júna.

Do konca roka 2019 bude testovanie jednotlivcov vybraných škôl prostredníctvom Olympijských klubov SR (1 škola za Olympijský klub) v každom regióne, spolu 24 škôl. V novom roku 2020 sa budú rozširovať školy podľa prihláseného záujmu. Prihlasovanie škôl v projekte bude koordinované cez SOŠV. V postupovej súťaži škôl (školský rok 2020/2021), môže škola nominovať svoje reprezentačné družstvo do okresného kola. Družstvo tvoria 4 chlapci a 4 dievčatá s najvyšším dosiahnutým počtom bodov v základnej časti..

Okresné kolá

Termín realizácie postupovej súťaže škôl : September 2020 - Apríl 2021

Účasť jednotlivých členov družstva v postupovej súťaži je podmienená absolvovaním všetkých 6 disciplín na úrovni školy. Organizácia okresného kola je v spolupráci členov miestneho olympijského klubu, koordinátora, olympionika, prípadne zástupcu Slovenského olympijského a športového výboru. Všetci účastníci v okresnom kole získajú pamätný diplom. Počas súťažného dňa bojujú družstvá na vybraných školách o postup do krajského kola. Do krajského kola postupuje družstvo s najvyšším súčtom bodov jednotlivých členov.

Krajské kolá

Termín realizácie postupovej súťaže škôl: Máj 2021

Organizácia krajského kola je v spolupráci členov miestneho olympijského klubu, koordinátora, olympionika, prípadne zástupcu SOŠV. V krajskom kole bojujú súťažné družstvá na vybraných školách o medaile a postup do celoslovenského finále. Všetci účastníci v okresnom kole získajú pamätný diplom a medailu. Do celoslovenského finále postupuje družstvo s najvyšším súčtom bodov jednotlivých členov.

Republikové finále

Termín realizácie postupovej súťaže škôl: Jún 2021

Organizácia celoslovenského finále vo vybranom meste je kompletne v réžii SOŠV. Všetci účastníci získavajú zaujímavý štartový balíček a diplom. Najúspešnejšie družstvá budú ocenené medailami. SOŠV bude usilovať v spolupráci s ČOV o spoločné česko-slovenské finále.

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri